Skip to main content

Tussen premies en piraten (043)

28 februari 2017

donderdag 13 oktober-2011
Na het in werking treden van de franchise-overeenkomst tussen PSL Capelle en Hestia klaarde de lucht in de driehoek Hilversum, Capelle, Eindhoven voor geen meter op. De betalingen voor de activiteiten van Capelle liepen via Hestia Eindhoven, waar Beumer's Pinokkio Jan Eichner de scepter mocht zwaaien. Geen wonder dus , dat elke betaling een zware bevalling bleek te zijn. Ondanks het feit, dat door de voorafgaande saneringsinspanningen van Lindhout de positie van Hestia zowel wat betreft de solvabiliteit als de liquiditeit met 830.000 euro was verbeterd. Gevoegd bij de 6 ton die uit de ATF-affaire (1) naar boven werd gehengeld en je zou als eenvoudige klompendrager denken dat Hestia boven Jan moest zijn. Maar het bleef daar hommeles. Mogelijk omdat die geurige euro's door ASR's Darth Vader Beumer zijn gebruikt om het Van de Meenegat van 1,3 meloen te dichten. Wie weet komt dat ook nog aan de orde bij het ophanden zijnde juridische onderzoek.
Hoe dit zij, de afdeling Capelle werd niet euforisch van de samenwerking. Maar wie wordt dat wel als je voor Jodocus werkt en daarnaast nog te maken krijgt met allerlei onverwachte kostenpostjes uit de Hestia trucendoos van magiƫr Beumer? En bovendien bleef de leenovereenkomst tussen wal en schip hangen. Dat schip arriveerde met de kerst en zoals vermeld in de vorige aflevering, daar konden ze bij Capelle ook geen gevoel van welbehagen voor ontwikkelen. Hun advocaat raadde ze zelfs aan om het contract van 36 kantjes niet te tekenen omdat ze daarmee hun onafhankelijkheid overboord gooiden. Kwam nog bij dat als kredietverlener steeds AMEV werd opgevoerd en daarmee wilde Capelle niet in zee gaan (2). De afspraken waren gemaakt met Hestia. Punt uit. Vonden ze bij Hestia weer niet gezellig, dus dat dreigde de nog aarzelend druppelende geldkraan helemaal dicht te draaien. Capelle wenste Hestia een dikke toe. En dankzij de clausule in het franchisecontract die voorzag in een proeftijd van drie jaar ging er in april 2004 een kruis door de overeenkomst. Maar voordat je de kar daarna goed op de weg hebt ben je drie maanden verder en sta je verder in het rood dan je lief is. Ja goed, je had nog een aardig aantal tonnetjes te vorderen bij Hestia, maar in een leeg kippenhok is het zinloos om te rapen.
Dan wordt het mei 2004. Je denkt een nieuwe lente, een nieuw geluid, maar dat lag bij PSL-Capelle even anders. Er was zelfs sprake van een oud geluid. Robbedoes Beumer meldde zich namelijk terug aan het front. Hij wilde wel bemiddelen tussen Hestia en PSL. Er wordt een gesprek gearrangeerd ten kantore van Beumer en in de aanwezigheid van huisadvocaat Jan Adriaanse. Alleen, dat gesprek bleek over de leenovereenkomst te gaan. Die zou door Hestia een jaar daarvoor aan AMEV/ASAM zijn gecedeerd. Capelle vroeg om inzage van het bewuste document.
Adriaanse: Sorry, Rob dat hebben we niet.
Robbedoes: Dan draaien we de kraan dicht.
Adriaanse: Sorry Rob, dat gaat niet. We hebben geen overeenkomst met PSL.
Robbedoes: Dan gaat het dossier de kast in.
Capelle dacht na dit nummertje cabaret in ieder geval van deze narigheid definitief af te zijn. Niet dus. Stay tuned.

1. Zie over ATF onze eerdere publicaties over deze affaire.

2. Begin 2004 kreeg Capelle nog een brief van AMEV met een bemiddelingsaanbod.
Moesten ze wel eerst nog even een openstaand postje overmaken op een AMEV-rekening. Dat deden ze en ze wachtten af. Een paar weken later kregen ze een telefoontje van AMEV. Waar dat bedragje voor was. Nee, AMEV wist van niks. Het bedragje werd teruggestort.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Tussen premies en piraten