Riool (018)

donderdag 5 januari-2006
Nee, ze krijgen het bij RTL niet cadeau. Steve Brown blijft het omroepvehikel bestoken met mailtjes om erachter te komen hoe het bericht over een aanslag op hem in de ether terecht is gekomen. En de inhoud van die mailtjes willen wij u als rechtgeaarde rioolvorsers niet onthouden. Ze luidden aldus:

“Amsterdam, 3 januari 2006.
Geachte mevrouw Brom, Heden vernam ik op de website Stelling.nl inzake de onware openbaarmaking “Vijfde aanslag op drugsbaron” het volgende:
“Hoofdredacteur Leo van Rooijen van Zij Online liet vanuit Thailand aan Sterrenstek weten, dat hij de informatie over het door ons aangehaalde artikel onder de kop “Vijfde aanslag! Poging tot liquidatie drugsbaron Steve Brown” had gekregen van een redactielid van een misdaadprogramma op de Nederlandse televisie. Hij wilde (nog) niet zeggen welk programma dat was, maar zelfs iemand met een IQ van een wandelende tak begrijpt om welk programma het gaat”.

In het licht van hetgeen hiervoor is gesteld heb ik twee vragen. Wie bij de redactie/productiemaatschappij van het programma Bureau Misdaad heeft de door mij gelaakte, onware en opzettelijk levensbedreigende informatie jegens mij aan de heer Leo van Rooijen/Hij-Zij Online gegeven?
Is Bas van Hout (heeft namelijk een beloning van 500.000 gulden uitgeloofd voor de moord op mij) bij het programma Bureau Misdaad betrokken, aangezien bij dit valse bericht reclame wordt gemaakt voor zijn obscure, door mij gelaakte boek?
Verder verzoek ik u aan Hij/Zij Online te berichten dat hetgeen daar gesteld wordt inzake Bureau Misdaad en of John van den Heuvel niet waar is en mij daarvan een copie te doen toekomen
”.

En daar bleef het niet bij. Mevrouw Brom werd gisteren verrast met het volgende mailtje:

“Hierbij doe ik u nogmaals mijn e-mail dd. 3 januari 2006 toekomen. Ik verzoek u nogmaals per omgaande te antwoorden.
Indien bijvoorbeeld Van Hout geen bemoeienissen heeft met dit geval en/of met Bureau Misdaad is dat dacht ik toch niet zo moeilijk om mij dit te laten weten.
Verder, indien Van den Heuvel te goeder trouw heeft gehandeld is het toch wederom een kleine moeite aan mijn verzoeken te voldoen.
Ik wijs u erop dat anders het adagium “wie zwijgt stemt toe” van toepassing is. Met vriendelijke groeten,
S.Brown.
”

Nou, klinkt niet onredelijk allemaal. En als mevrouw Brom niet voldoende op de hoogte is van het hele gebeuren om aan Steve’s verzoeken te voldoen dan is eigenlijk het wachten op John van den Heuvel zelf. Als ie tenminste terug is van dat partijtje prikken in de sneeuw met Carolien Tensen en haar huidige vlam. Aaaah, daar is de koffie. Stay tuned.

Riool

  • Hits: 309
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch