Skip to main content

Raak (008)

02 november 2015

Er blijkt in ons kleurrijke Koninkrijk een IPKO te bestaan. Staat voor Interparlementair Koninkrijks Orgaan. Da's een vehikel waarbinnen parlementaire vertegenwoordigers van Nederland, Aruba, Curacao en Sint Maarten over onderlinge interesses en geschillen babbelen. Twee keer per jaar. Je moet het ook weer niet overdrijven. Vorige week was het weer eens zover. In Den Haag. Gemakshalve nemen we maar aan, dat tijdens die seance ook de problematiek ter tafel is gekomen, waarover de Curacaose Knipselkrant, de uit het luchtledige opererende spookfirma Curiel & Shoarma en SP-ridder Ronald van Raak een heuse “machtsstrijd” zijn begonnen: het terugdringen van invloed die de mafia op onze voormalige kapersnesten uitoefent. Nou worden er gelukkig binnen dat kader een paar processen gevoerd en heeft minister Ronnie Platwurm al beloofd dat er een diepgaand (what else) onderzoek komt naar de ondeugende geldstromen in onze west. Leuk hè? Ja, leuk. Bij voornoemde processen is op het verdachtenbankje ook een plekje uitgeruimd voor Elmer Wilsoe. Een voormalig minister van Justitie op Curacao die zich volgens Knipsel en Shoarma als mafiamaatje te buiten zou zijn gegaan aan corruptie, omkoping en andere stoute dingen uit die categorie. Geheel volgens de regels die in ons bananenvorstendom daarvoor gelden maakte Elmer vorige week gewoon zijn opwachting bij de IPKO-vergadering in Den Haag. Als delegatieleider van de Curacaose parlementariërs en opperhoofd van de werkgroep Integriteit. Bij de introductie zou hij geen hand hebben gekregen van Ronald van Raak. De precieze imam van de SP wenste zijn handen niet vuil te maken aan een mafiamaatje. Dat wordt nog wat als straks Bram Moszkowicz de Tweede Kamer binnenstormt als fractielijder van VNL. Oei.

(1) Zie eerdere afleveringen van deze serie. 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 november 2015