Skip to main content

Octopussy (542)

dinsdag 21 oktober-2014
Die villa van Lowietje Reijtenbach in Brasschaat? Dat is een nog interessanter onderkomen dan we al vermoedden (1). Want niet alleen de naam van voormalig glijhuiseigenaar Maurice Emanuels (rip) is daarmee voor de eeuwigheid verbonden, ook die van Nina Storms-Vleeschhauwer aka Brink. Als huurster. Volgens de gegevens van een Belgische fiscale speurneus.
Momenteel zou het landhuis bewoond worden door een wat ouder meisje uit de Amsterdamse vastgoedfamilie Veenemans. Naar horen zeggen een goeie vriendin van Christine Kroonenberg. De weduwe van ome Jaap, die bij ons in 2012 nog zo prominent voorbijkwam in de rol van pleegzuster bloedwijn bij de verzorging van Max Hasfeld (aka Cees Cannafield), avontuurlijk ondernemer in ruste.
Maar dat was niet de enige reden waarom wij aandacht besteedde aan Christientje. Het ging ons toen ook en vooral om de intrigerende gebeurtenissen rond de eigendommen van de Schumacher Kramerstichting. En gezelligheid kent geen tijd. Laat dat meisje van Veenemans volgens insiders daar nou ook iets mee te maken hebben. U hoort daarover nog nader van ons.
Btw: er viel nog meer te destilleren uit de gegevens van de eerder genoemde Belgische speurneus. Lowietje Reijtenbagh zou vroeger namelijk veel zaken hebben gedaan met glijhuisexploitant Jaap Hokke en in diens slipstream onze ouwe Delftse kameraad Jos van der Meer, die op zijn beurt weer geen onbekende was van bijvoorbeeld Maurice Emanuels en Willem Holleeder(2). Scheiding tussen boven- en onderwereld? Get the fuck out of here. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 541 dd. 15 oktober 2014.
(2) Jos kwam in het verleden nogal eens voor in deze serie. Leef u gerust even uit.

Klik hier om uw reactie toe te voegen