Van God los (003)

13 maart 2017
Hits: 369

vrijdag 16 maart-2007
De minister-president en zijn vice-premiers maken zich schuldig aan een dubbele loyaliteit, de achtste en zwaarste doodzonde volgens wandelende ariërverklaring Wilders. Voor andere gelovigen geldt immers hetzelfde als voor Soefi de Haas: loyaliteit aan het Opperwezen en in één moeite door meteen ook aan de leidende goeroe en/of organisatie boven loyaliteit aan de Staat. Zowel binnen als buiten INDitland, tot kortgeleden nog gewoon Nederland, zijn daar vele akelige voorbeelden van te vinden. Vanwege “ons” CDA enkele Vaticaan-gerelateerde:
– Nog geen maand geleden viel in Italië de regering-Prodi. NOS-Radionieuws, 10 maart 2007: “(…)De val van Prodi was mede veroorzaakt onder druk van de rooms-katholieke kerk die tegen gelijke rechten voor homo’s is. Het verzet van het Vaticaan was voor senator Andreotti aanleiding zich te onthouden van stemming over het buitenlands beleid dat hij altijd had gesteund.(…)” Prodi werd gedwongen een wetsvoorstel over partnerregistratie dat beoogde homostellen en ongehuwd samenwonenden ongeveer dezelfde rechten te geven als gehuwde heteroparen te schrappen om tot de formatie van een nieuw kabinet te kunnen komen.
– In 2005 reageerde het Vaticaan fel op de Spaanse wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. Ambtenaren van de burgerlijke stand werden opgeroepen homosexuele stellen onder geen beding in de echt te verbinden.
– Klop op www.parlement.com "Mandement" in en vind meer informatie over de brutaliteit van de Nederlandse bisschoppen die nog niet heel ver terug katholieken verboden lid van het NVV te worden, naar de VARA te luisteren, socialistische pers te lezen of zulke vergaderingen bij te wonen en die onder meer het humanisme een bedreiging noemden. Sanctie: de eeuwige hel, middels het onthouden van sacramenten. Christenorganisaties met een andere geloofsachtergrond reageerden goedkeurend.

Het belang van God en de geloofsorganisatie, toevallig steeds samenvallend, zal altijd voorop staan. Zoiets zal wat betreft Vaticaan, synode en noem de hele kaarsenwichelarij maar op, niet wezenlijk verschillen. Heel veel partij- en beginselprogramma’s, ook oude van niet meer bestaande politieke partijen, zijn te vinden op www.parlement.com. Enig beginselenstrooigoed:
– KVP: “(…) staat op de grondslag van de beginselen van de natuurlijke zedewet en de Goddelijke Openbaring, waarbij zij de uitspraken van het Kerkelijk Leergezag aanvaardt.”
– ARP: “(…) het overheidsgezag (gaat) uit van God en niet van de mensen. Gods woord moet richtsnoer zijn voor het overheidshandelen.”
– CHU: “(…) de Overheid (wordt) als dienares van God beschouwd.”
– Het CDA-beginselprogramma anno nu dus onontkoombaar: “(…) De partij aanvaardt de bijbelse getuigenis van Gods beloften, daden en geboden als de beslissende factoren voor mens, maatschappij en overheid. De overheid is de dienaresse van God.”

Maar slaapt u net als indertijd gerust lekker verder, de regering wórdt niet naar huis gestuurd, zeker niet zolang men “netjes” één paspoort bezit. Maar of die pogrom er óók niet komt?

Klik hier om uw reactie toe te voegen
13 maart 2017
Aantal keren bekeken: 369

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch