De Russische familie (003)

woensdag 5 november-2003
In deel 1 van deze serie schreven we al dat de heren Henry Kissinger en Lord Jacob Rothschild nog niet zo lang geleden op de koffie gingen bij Putin. Om te zien hoe de vlag van Mikhail Khodorkovsky, hun jonge vertegenwoordiger bij Yukos, erbij hing. Nou, die hing slap langs de mast. Want Putin bleek niet van plan te zijn een streep te halen door de kwestie Menatep. Het schip waarmee kaperkapitein Chodorkovsky en zijn bemanning met assistentie van Amerikaanse en Israëlische collega’s de oliegigant veroverde. Geheel volgens het rampenscenario dat binnen Yukos was uitgestippeld nam preferent-aandeelhouder Jacobna een week de aandelen van de in de kerker geworpen Mikhail onder zijn beheer en werd de leiding van het Yukosbestuur overgedragen aan Simon Kukes, de ex-topman van Tyumen Oil dat eerder dit jaar zo’n roerende verbintenis aanging met BP. De beurs van Moskou fleurde meteen weer op, ondanks het feit dat de Russische staat zich had meester gemaakt van een pakket aandelen Yukos. Hoe de affaire verder ook zal aflopen, het lijkt er sterk op dat de macht van de vroegere communistische jeugdleider Chodorkovsky definitief gebroken is. Het is overigens op zijn minst merkwaardig dat de pers zich tot nu toe zo mondjesmaat heeft beziggehouden met de vraag hoe de ster van vriend Mikhail zo snel heeft kunnen rijzen. En de oligarch voordurend afschildert als de democraat die door de nieuwe tsaar alleen maar om politieke redenen een kopje kleiner is gemaakt. Want de groei van Chodorkovsky’s Menatep-bank die vanaf 1995 met buitenlandse hulp greep kreeg op het Yukosconcern was niet te danken aan één scheutje Pokon per dag. Die groei vloeide voor een groot deel voort uit een geheime operatie waarbij in de loop der jaren naar schatting 10 miljard dollar van onbestemde afkomst werd witgewassen via de Bank of New York. Uiteraard met medeweten van de leiding van de bank, de Amerikaanse federale overheid en Israëlische hoge pieten. Die laatsten hielden een vinger in de zwarte dollarpap via de in Zwitserland gevestigde Bank of New York- Inter Maritime Bank waar de enigmatische Israëliër en Iran/Contrafiguur Bruce Rappaport de scepter zwaaide. En over Bruce hebben wij al leuke boekjes opengedaan in de Morgenster (1). Stay tuned.

(1) Zie de artikelen Retourtje Cantrade en Raadsels rond Moengo

 

De Russische familie

  • Hits: 354
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch