Skip to main content

Ship Ahoy (004)

17 januari 2017
Hits: 499

zondag 17 januari-2010
Terug naar Francesco Fonti. Het voormalige kaderlid van de 'Ndrangheta, dat al zo'n slordige 18 jaar probeert het Italiaanse befapparaat serieus op gang te krijgen in de zaak rond de gedumpte gifschepen voor de Calabrische kust. Tot nu toe werd hij als een ongeloofwaardige dodo de berm ingeschoven en met zijn info werd verder geen sacco gedaan. Erger nog, hij mocht van de kadi zijn container kennis verder niet meer in het wild uitpakken. Alleen via zijn advocate, Claudia Conidi. Ondanks gevaar voor eigen leven maakte hij van die laatste mogelijkheid onlangs gebruik om zijn verontwaardiging over de gang van zaken van zich af te schrijven in een brief aan Antonella Grippo. Presentatrice van de talkshow Perfidia op de Zuiditaliaanse zender Telespazio, die voor die gelegenheid Claudia had uitgenodigd voor haar programma. Een vrije vertaling van een deel daarvan. Komt ie:

Beste dottoressa Grippo,
U bent zonder twijfel ervan op de hoogte, dat ik noch via kranten noch via de TV naar buiten mag treden. Behalve dan via mijn advocate Claudia Conidi. Dus neem ik de door u zo vriendelijk verleende gelegenheid te baat om in deze uitzending te staven wat ik in Catanzaro al heb proberen duidelijk te maken aan leden van de rechtbank, die mij weigerden verder te verhoren en mij a priori al als ongeloofwaardig afdeden.
Maar hoe zit het dan met de geloofwaardigheid van procureur Giordano? Moet hij ook niet worden berispt? En moet de operator van de eerste ROV niet worden opgenomen in een psychiatrische inrichting, omdat hij beweerde dat de laadruimtes vol vaten lagen? (1) En is eigenlijk niet iedereen ongeloofwaardig die de "waarheid" van minister Prestigiacomo en procureur Grasso in twijfel trekt? Maar ik denk dat deze polemiek nutteloos is. Je moet nooit proberen instituten cq. de duizend Italiaanse ministeries onderuit te halen. Toch vraag ik me af waarom er sinds 2003, toen ik 49 pagina’s met notities aan Justitie heb overgedragen, niets is gebeurd. Waarom is er niet gekeken naar
Euro Rifiuti in Solaro in de provincie Milaan, dat zich sinds mensenheugenis heeft beziggehouden met het verwerken van giftig afval in Lombardije? Waarom heeft men in Rome Fin Chart niet gecontroleerd? De broker van talloze schepen met gif aan boord. Maar ook van schepen vol wapens, die in Umago in Istrië en in Somalië werden afgeleverd. Die schepen waren afkomstig van de Oram-werven in La Spezia, die later zijn overgenomen door het bedrijf van Ferretti. En dan is er nog Ligure Abrasivi Snc (L.I.A.), dat voor het verwerken van giftige afvalstoffen zaken deed met het Zwitserse Finance and Trade Service Est ... ".

Of je een beerputje leeg gooit. Maar we horen het u zeggen: tja wat wil je? Italië. Berlusconi. Mafia. Corruptie bij Justitie. Etcetera etcetera. Heul interessant, maar wat moeten we ermee? Een beetje ver van ons bed show. Oh ja? You ain’t seen nothing yet. Stay tuned.

(1) Remote operated vehicle. Onderwaterrobot. Werd gebruikt om uit te vissen of Fonti's beweringen over het dumpen van gifschepen juist was. Na de vondst van het wrak van de Cunsky (zie aflevering 1 dd. 10 januari) gingen er 'n zootje berenklauwen op de weg en was het einde oefening.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
17 januari 2017