Skip to main content

Nattigheid

woensdag 22 februari-2012
Vroeger was het zo, dat als binnen een gezin de ouders rooie rakkers waren de koters meestal ook lidmaat van de linkse kerk werden. Dat gold ook voor luitjes die bijvoorbeeld van het houtje waren of zwaar grif (1). Zij het dat het binnen die categorie al in een zeer vroeg stadium onontkoombaar was door het begieten van de koters in kwestie met een plens water, die een bedje begonia's een week in leven hield. Die gebeurtenis werd voor eeuwig vastgelegd in de annalen van de kudde en ook al dwaalde je later af, je bleef erbij horen. Dankzij die plens.
Door alle narigheid rond het koterhopsen lopen met name in de kerk van Benedictus, die niet alleen het heilige doopsel van de vader, de zoon en de heilige geest ontving maar ook van de heilige Adolf, steeds meer schapen voor het blaten de kerk uit. Goddank lopen die weinig risico aan het eind van hun leven dankzij die wasbeurt aan het begin ervan.
Maar er zijn ook schapen die het zo gehad hebben met die schijnheilige jurken, dat ze uit het doopboek geschrapt willen worden. Desnoods door een civiele rechtzaak te beginnen. Een van die afvalligen is de nu 71-jarige Fransman René LeBouvier. In eerste instantie heeft hij zijn zaak gewonnen, maar de kerk zocht het hogerop. Die ziet namelijk haar geest al zweven. Want als René zijn zin krijgt kan dat het begin zijn van een trend en voor je het weet ben je een halve kudde kwijt en kan Petrus zijn bonus op zijn buik schrijven. Wat God verhoede. Stay tuned.

1. "Van het houtje" = katholiek; "grif"= gereformeerd

Klik hier om uw reactie toe te voegen