De hospitaalridders (006)

06 april 2017
Hits: 394

dinsdag 31 augustus-2010
Wat denk je? Net voordat wij aandacht zouden besteden aan de zesde aflevering van deze serie wordt de schrijver ziek. Maar dankzij een staaltje voortreffelijke buitenlandse zorg is hij weer op de been en hij stuurde ons alsnog het vervolg. Komt ie:

"In welke put je ook kopje onder gaat, er moeten een soort tiendepenningen betaald worden aan Grootmeester Hans W. , kasteelheer te H. Veel in de frisse buitenlucht golfende heelmeesters weten dit. Balletje, eitje, bloedmonstertje, urineplasje etcetera allemaal leuk, maar na de laatste put moet de greenfee worden afgedragen. Om te bepalen waar je nou precies moet worden ondergeduwd zou het in de visie van de Grootmeester en zijn paladijnen prettig zijn om al je privégegevens, inclusief je financiële, in één medisch electronisch dossier te manouvreren. Dan kan je in ieder geval rekenen op de juiste operatie cq. medicatie en tegelijkertijd op het vakkundig verwijderen van de inhoud van je spaarvarken. Zover is het nog niet, maar om nou te zeggen dat er openlijk verzet is tegen die centrale registratie, nou nee. Ja, er is wel een wetenschappelijke commissie in Enschede die zich bijna dagelijks over deze problematiek buigt en het onwelriekende commerciële aspect van deze zaak zeker niet is ontgaan. Maar die commissie neemt de tijd en daar heeft onze Grootmeester handig gebruik van gemaakt. Hij heeft ridder Chiel B. , de eminente Zorg-directeur binnen de club van Zorgverzekeraars Nederland, de leerstoel e-health in Amsterdam laten bezorgen. En wat roept deze gemankeerde huisarts meteen van de kansel:

"Ik ben als klant (wat is er gebeurd met het woord patiënt?) meer gebaat bij veiligheid door communicatie dan de discussie over privacy waardoor onvoldoende wordt gecommuniceerd".

Met wie? Met je boekhouder misschien, aan de rand van de put? Volgens ridder Chiel heeft zijn e-health groep tot taak deskundigen af te leveren die de artsen moeten helpen om het electronisch patiëntendossier aan webbased technieken te koppelen. Langs die weg zouden dan de gegevens van je boekhouder, die al zo keurig webbased zijn gekoppeld aan die van de fiscus, soepeltjes met je medische gegevens in één dossier bij elkaar kunnen worden geveegd. Daartoe wordt de opleiding bioma/ethical engineers telemedicine financial innovations opgetuigd. Voor de ontwikkeling van patiënt-, pardon, klantgebonden software met interessante icons als de versheid van een fruitmand en de grootte van je spaarvarken
".

Meer over ridder Chiel en zijn goede werken onder het toeziend oog van Grootmeester Hans in de volgende en voorlopig laatste aflevering. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
06 april 2017
Aantal keren bekeken: 394
De hospitaalridders

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch