Kafka in Zeist (015)

11 januari 2017
Hits: 466

vrijdag 2 april-2010
Gaan we gezellig verder. Met de correspondentie tussen de door een projectontwikkelaar tot witte woede gedreven inwoner van Zeist en de VVD-akela in de gemeenteraad. Akela op 28 februari van dit jaar in vlekkeloos Nederlands:

"U schetst mij de situatie uitgebreider dan deze ooit aan ons is geschetst. Het is ons bekend dat op de camping illegalen huisvesten die ook nog eens voor veel overlast zorgen. Er is door de rechter inderdaad een uitspraak gedaan onder oplegging van een dwangsom. Hiervan hebben wij als VVD gesteld dat deze dwangsom uiteraard gehandhaafd moet worden. Niet wetende dat deze dwangsom voor de eigenaar dus niet voelt als een dwangsom. Dit is onacceptabel. Ook wij maken ons zorgen over deze situatie. In ieder geval maken wij ons als VVD sterk voor handhaving van de regelgeving. Wij vinden dat u dit punt terecht nogmaals onder onze aandacht brengt.
Dit probleem moet snel worden opgelost. Omdat uw dossier (helaas) dikker is dan het onze stel ik voor om na de verkiezingen op ons fractiespreekuur te komen, zodat wij uw dossier kunnen bespreken en naar aanleiding hiervan aan de dan verantwoordelijke wethouder vragen stellen. Het is mij echter wel bekend dat in ieder geval vier collega partijen destijds hebben gesteld dat wij moesten zorgen voor nieuwe huisvesting van de Polen daar de gemeente hier een zorgplicht voor had. Dit waren D66, PvdA, Seyst Nu en Pro Zeist. Het moge u duidelijk zijn dat de VVD hier fel tegen was. Verder viel het mij op dat ook (h)eerlijk Zeist de eigenaar van de camping een warm hart toedraagt nu hun borden op zijn terrein staan. Ik hoop dat u uw vrienden en kennissen enthousiasmeert zodat zij ook hun vertrouwen aan de VVD geven en dit laten blijken middels hun stem op 3 maart a.s.
"

De kwaaie bewoner op 2 maart:

"Dank voor uw spoedige reactie. Graag maak ik een afspraak om op het spreekuur te komen. Ik wil de situatie op alle mogelijke manieren aan de kaak stellen, zodat er een breed draagvlak komt om deze ongewenste situatie te beëindigen. Zeist wordt hier niet fraaier van! Ik zal dan uiteraard mijn dossier meenemen, zodat u kunt zien hoe vaak wij al in de afgelopen anderhalf jaar gebeld en gemaild hebben met de gemeente en met wethouder Gudde om tot een oplossing te komen die recht aan allen doet. Onze stem had de VVD al en die is niet verloren. U mag ervan uitgaan dat dat zo blijft. Wanneer kunnen wij langskomen en waar dienen wij ons te melden? Wat ons betreft gaar op korte termijn."

De kwaaie bewoner een paar dagen na de verkiezingen:

"Op mijn mail van 2 maart jl. heb ik geen reactie van u mogen ontvangen. Wanneer kan ik terecht bij de VVD? Graag op heel korte termijn. Tevens gelieve u kennis te nemen van het feit dat wij wethouder Gudde vandaag aangeschreven hebben met betrekking tot het nalatig zijn van de handhaving van de gemeente Zeist. Dit kenmerken wij als onrechtmatige gedraging jegens ons. Wij lijden schade hierdoor en hebben de gemeente verzocht dit te erkennen. Wij hebben wethouder Gudde aangeboden dienaangaande een gesprek met ons aan te gaan."

Akela op 13 maart:

"Vrijdag 5 maart jl. ben ik op vakantie gegaan. Na alle verkiezingsdrukte. Ik ben zojuist thuisgekomen. Ik heb op dit moment mijn agenda nog even niet paraat. Aankomende week zal ik u mailen en aangeven op welke dagen ik zou kunnen."

Kwaaie bewoner op 26 maart:

"Jammer dat ik niets meer van u dan wel de VVD heb vernomen, ondanks uw toezeggingen. Ik heb in de verkiezingstijd wel gedacht dat de VVD dit serieus zou oppakken. Het blijft een mysterieuze zaak dat ook de politiek in ieder geval de schijn wekt dit onderwerp te willen ontwijken. Ik zal dit op andere wijze gaan onderzoeken."

Akela .........

Mooi hè? Democratie aan de basis van de samenleving. Goed om gek te worden.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 januari 2017
Aantal keren bekeken: 466
Kafka in Zeist

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch