Van Estoril naar Zandvoort (036)

vrijdag 12 maart-2004
Gisteren was er sprake van een regelrecht wonder. Voor de kadi in Arnhem verscheen namelijk een voormalige befcollega: Mr. Fernhout. Ooit in een ander leven vice-voorzitter van de Maastrichtse rechtbank. In aflevering 7 van deze serie schreven wij al eens dat Fernhout in november 2001 de poten had genomen naar Frankrijk omdat een arrestatie van de in hoog aanzien staande rechter nakend was (*). Aanleiding was de vondst van een formidabele hoeveelheid kinderporno in zijn woning. En dat is strafbaar. Zelfs voor befjes. Maar dat was niet het enige. Fernhout had ook een jeugdige Franse protégé in huis metwie hij al jaren Lego een andere dimensie gaf. Althans dat was de inhoud van een klacht die door een kinderrechtenorganisatie bij de politie was gedeponeerd. Ook met dat facet van de affaire was de Rijksrecherche enthousiast aan de slag gegaan en had zelfs de moeder van de jongen in Frankrijk gehoord. De Maastrichtse magistraat zag het gevaar van al dat neuzen in en ging in de aanval. Per deurwaardersexploit liet hij minister Donner op 12 augustus 2002 fijntjes weten dat hij de eenzame fietser persoonlijk aansprakelijk zou stellen voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit dit specifieke deel van het onderzoek. Die waarschuwing bleek bijzonder effectief. Het onderzoek naar Fernhout’s mogelijke ontucht met zijn Franse pupil werd als een speer stilgelegd. Hoe zoiets geregeld wordt? Geen idee. Belt Donner zelf even met het hoofd van de Rijksrecherche? Of laat hij het over aan de ambtelijke top van zijn Ministerie? Dat was toen nog Harry Borghouts. De huidige commissaris van de koningin in Noord-Holland over wie indertijd ook al Lego-geruchten circuleerden. Dus het naadje van de kous zullen we waarschijnlijk niet vernemen. Een ding is wel zeker: boys will be boys.

(*) Zie de Followup-site.

Van Estoril naar Zandvoort

  • Hits: 409
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch