Croquant (001)

maandag 16 februari-2004
Toen de gehelmde jongens en meisjes van de firma Bush & Blair Inc. Irak binnenvielen om onze democratie in Baghdad te vestigen en de olieleveranties veilig te stellen ging dat niet helemaal zonder slag of stoot. Zo bevond zich in de omgeving van As Samawah dat in de zeer nabije toekomst zal worden gezegend met onze Veronica-verworvenheden een alleraardigste batterij van Saddammeke’s luchtdoelartillerie. Die batterij en de naaste omgeving werden getracteerd op een supersale aan bommen. Een klein aantal bleek later niet te hebben gefunctioneerd en werd door de Amerikaanse bevrijders voorzichtig opgehaald vanwege het statiegeld. Ze weigerdende verdere restanten van het feest op te ruimen en die werden dan ook al snel geïntegreerd in het zelfontworpen recreatieprogramma van de lokale jeugd na schooltijd. Zo gaat dat als je geen mountainbike hebt of een steriel basketbalveldje. Toen was de zandbak waarin zij leven al onder toezicht gekomen van de jongens en meisjes die onze J.P. Schoothond vrolijk kwispelend naar Irak had gestuurd. Om de orde te handhaven en het normale sjiïtische leven weer netjes op gang te brengen. Nou ja, netjes. Ook onze vertegenwoordigers weigerden de rotzooi op te ruimen die hun grote broers willens en wetens hadden achtergelaten. Vorige week werd duidelijk waarom. Een onafhankelijk onderzoek bracht aan het licht dat de radio-activiteit bij As Samawah 300 keer hoger ligt dan normaal. Vanwege het croquante uraniumlaagje rond de bommen die waren uitgestrooid op de Irakese artillerie-stelling. Misschien een leuk onderwerp voor Adam en Freek tijdens hun voorgenomen babbel daar in het zo veilige zuiden van Saddam’s verloren oase. Of voor Bertje om eens vraagje af te schieten in de Tweede Kamer. Je moet toch wat.

Croquant

  • Hits: 311
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch