Skip to main content

Beest met twee koppen

zaterdag 7 november-2009
Terwijl Hillary Clinton verleden week de Palestijnen een mes in de rug plantte door de bouw van nieuwe Israelische nederzettingen te accepteren, liet haar eigen State Department heel andere geluiden horen als het om Israel gaat. Volgens een onlangs verschenen rapport van het "Bureau of Democracy, Human Rights and Labor" van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schiet Israel tekort als het gaat om tolerantie ten aanzien van minderheden, gelijke behandeling van etnische groepen, openheid ten aanzien van afwijkende stromingen in de samenleving en respect voor heilige plaatsen. Wat betreft het laatste punt, wijst het rapport op een in 1967 in Israel ingevoerde wet, waarin de zionisten zich verplichten tot het beschermen van heilige plaatsen, ook als die tot andere religies dan de joodse behoren. In de praktijk wordt deze wet niet nageleefd. Op een lijst van officieel erkende heilige plaatsen uit 2008 stonden weliswaar 137 locaties, maar deze waren zonder uitzondering joods. Historische plaatsen van christenen en moslims kwamen er niet op voor. De redenen liggen voor de hand, want lokaties die niet op deze lijst staan lopen grote kans ten prooi te vallen aan Israelische projectontwikkelaars. Verder wordt Israel in het rapport van het Bureau of Democracy, Human Rights and Labor veroordeeld in verband met de rechten van niet-joden, aangezien zij volgens de rabbinale wetten geen recht hebben om te trouwen, te scheiden, of begrafen te worden op joodse begraafplaatsen. Dat de Israelische wetgeving verschil maakt tussen joden en niet-joden was natuurlijk al lang bekend. Maar het is aardig om het voor de verandering eens bij monde van het Amerikaanse State Department te horen. Zeker na de recente uitspraken van Hillary Clinton.

Klik hier om uw reactie toe te voegen