Skip to main content

Syrisch examenklasje

maandag 30 juli-2012
Wat doen we met al die overgestoken Syrische diplomaten, generaals, topsmurfen en andere angsthazen? Die worden eerst stevig uitgemolken. En als ze niet al teveel op hun kerfstok hebben worden ze toegelaten tot de cursus “Hoe maken we van Syrië iets moois als Assad is opgerot?”. Daar moeten ze voor naar Berlijn. Officieel heeft de Bondsregering geen vinger in de cursuspap en zorgt alleen maar voor de logistiek. Maar wie dat gelooft moet een plekje zoeken in een seminarie.
De cursisten krijgen les in economie, wetgeving, veiligheidsvraagstukken en andere leuke dingen die je weten moet om een land te leiden zoals wij in het westen dat graag zouden zien. Het project staat onder leiding van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt gesteund vanuit het Amerikaanse Institute for Peace, het Duitse Instituut voor Internationale Veiligheidszaken, het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken en helaas nog afgeplakte Noorse en ... Nederlandse NGO’s. Dat laatste is nou ook weer niet zo verwonderlijk gezien het door BuZa- baas Uri Rosenthal geplande gezellige samenzijn van de Vrienden van Syrië in september (1).
Nog een verrassend detail in het cursuspakket: de Syrische leerlingen hebben een bezoekje afgelegd aan de instantie in Berlijn die zich bezighoudt met het doorploegen van de Stasi-files. Waar is dat nou voor zou je zeggen. Awel, in Syrië zou het wiemelen van de snuffelorganisaties en om die verantwoord te ontmantelen moet je weten wat je doet. Klinkt logisch, maar het is voor de cursisten ook nuttig om te weten wat je moet doen als je in de files vuiligheid tegenkomt over de landen die je cursus hebben betaald. Netjes dumpen die handel.
Stel, dat je bijvoorbeeld het nodige op de kop tikt over de geheime ontmoetingen op Cyprus eindjaren zeventig, beginjaren tachtig. Met aan de ene kant van de tafel de Palestijnse sjeik Hassan Zubaidi en de toenmalige grote smurf van de Syrische geheimedienst Rifat Assad (de oom van) en aan de andere kant een vette delegatie van het Nederlands bedrijfsleven onder leiding van ir. J.J. van Schaik en een telg uit de Lubbers-dynastie. Om te onderhandelen over nucleaire leveranties en de profijtelijke orders voor het Nederlandse bedrijfsleven die daaruit zouden voortvloeien (2).
Kijk, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Dus mochten de aangewezen cursisten iets vinden, graag even per expres richting Den Haag alstublieft. Zo niet, dan hebben een de jongens en meisjes in Den Haag een fokking probleem. Vooral als Assad (de neef) ergens asiel krijgt en een zootje geheime rotzooi meeneemt. Slik.
Nee, dan kunnen we beter die boys van Al Schijthuis vragen om Assad een mes in zijn reet te steken. Of hem in handen te spelen van die internationale jurken in Scheveningen. Daar vindt de dokter dan wel uit, dat Assad iets ernstigs onder de leden heeft, schrijft hem vervolgens een zootje pillen voor en allicht dat de gevangene dan eens een verkeerd pilletje inslikt.
Of deze ingewikkelde materie ook allemaal aan de orde komt bij die Berlijnse cursus wagen wij te betwijfelen. Daarvoor moet je doorstuderen. Liefst binnen de daarvoor geldende termijn. Wereldje hè?

(1) Zie “Waar is het feestje?” 1 en 2 dd. 23 en 25 juli jl.
(2) Voor de zoveelste keer: zie de serie “Lubbers en de muzelmannenbom” op onze “Followup”-site. Ook leuk voor recesvragen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen