Skip to main content

Cuba Libre (004)

26 februari 2017

maandag 21 november-2011
Merkwaardig. We hebben in vroeger dagen al meerdere malen het vuur geopend op Damen Shipyards. Soms met pijl en boog, maar soms ook met zwaar geschut. Een voorbeeld uit de laatste categorie was de serie "Torpedo aan bakboord" naar aanleiding van het goochelnummer rond de leverantie van een stel corvetten aan Indonesië. Bij die gelegenheid hebben wij intensief geprobeerd tot een dialoog te komen met de Nederlandse producent van maritiem oorlogstuig. Noppes (1).
Maar wat gebeurt ons ineens, nadat wij aan de hand van Michel van Rijn's nieuwe faction boek "Cuba Libre" twee oekaze's hadden afgevuurd op de Cubaanse ambassadrice met vragen over de sexuële voorkeuren van president Raùl Castro ("La China") en de leverantie van patrouilleboten en één mailtje aan Damen? Krijgen we zowel schriftelijk als mondeling reactie van Hans Janssen. Een voormalige hotemetoot bij Buitenlandse Zaken en tegenswoordig kakelverse salesmanager bij de de Gorkumse botenclub. Ergens moeten we een gevoelige snaar hebben geraakt en worden we plotseling zeer serieus genomen. Hmm.
Wat had onze Hans allemaal te vertellen? Nou, allereerst dat Damex op Cuba een joint venture is van Damen en de Cubaanse overheid. En dat de Cubanen daar de dienst uitmaken. En om aan alle speculaasjes een einde te maken: Damex maakt geen patrouilleboten voor Venezuela. Wel vier Roro-schepen (roll on/roll off), maar goddank zonder militaire communicatie- of wapensystemen. En ze beschikken volgens Hans ook niet over "fundaties" waarop later wapensystemen kunnen worden gemonteerd.
Verder is de deksterkte ook niet berekend op het vervoer van tanks of zware pantservoertuigen, dus op Curacao kunnen ze rustig ademhalen. De nieuwe pramen worden wel in de armen gesloten door de Venezolaanse marine, maar die zal ze voornamelijk uitlenen aan andere ministeries. Voor vreedzame doeleinden als de verbetering van de embrionale infrastructuur van de Venezolaanse eilanden, niet al te zware bevoorrading, lichte humanitaire hulpverlening en voorzichtige hulp bij eventuele natuurrampen. Alles mondjesmaat om het dek te sparen.
Hoe waar is een officiële waarheid? Moeilijk in te schatten. Net zo moeilijk als het accepteren van Damen's lelieblanke optreden in een land als Cuba. Even naar de averij kijken en het geschut opnieuw in stelling brengen. Want aan een bluesnummer van onze dikke dame zijn we nog niet toe. Stay tuned.

1. Raadpleeg deze wonderschone serie op onze Followup-site.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 februari 2017