Skip to main content

Partisanen

16 december 2015

Frühes Blut spart viel Blut”. Onder dat vrolijke motto ontwikkelde de Bund Deutscher Jugend-Technischer Dienst in de vroege jaren vijftig serieuze plannen om linkse demonstraties uit elkaar te jagen door met scherp te schieten. En desnoods ook linkse politici of wat daarvoor doorging al dan niet definitief uit de roulatie te halen. Om te voorkomen dat West-Duitsland de huik naar de Russische wind zou hangen. Deze frivole stay behindorganisatie stond onder supervisie van de CIA en wiemelde van voormalige SS-ers en andere voetzoekers uit de Nazisfeer. Er waren er meer en ze zouden allemaal beginjaren negentig na de val van de muur zijn opgedoekt. Wil overigens niet zeggen dat daarmee ook de knowhow verdween. De Nazistische Maidancoup in Kiev staat ons nog helder voor de geest.
In West-Duitsland werden bovenstaande plannen nooit gerealiseerd. Het bleek niet echt nodig. Ook al omdat in de loop van de jaren de strategie van de spanning werd ontwikkeld, waarbij “linkse” terreurgroepjes werden ingezet om de publieke opinie naar rechts te duwen. Later uit praktische overwegingen gevolgd door groepjes van “islamitische” huize. Als de vijand maar een naam heeft.
Over dit onderaardse gewriemel om onze democratie te verdedigen (echt waar) is bij onze oosterburen weer een nieuw boek verschenen. “Die Partisanen der NATO”. Met weer nieuwe verrassende puzzelstukjes. Zo blijken naast de voor de hand liggende activiteiten van Amerikaanse en Britse geheimschrijvers bij de opbouw van het Duitse Gladiolennetwerk ook exemplaren uit andere westeuropese landen hun bijdrage te hebben geleverd. Denen, Fransen en ... Nederlanders!
En naar wie gaan dan meteen je gedachten uit? Naar figuren die bij ons bijvoorbeeld in het licht van de koplampen kwamen in de serie Het schaduwcommando van de prins en het artikel Brusselse truffels. Kan je denken ouwe meuk. Maar nu de boel weer flink wordt opgestookt zou het ons niet verbazen als er stiekem weer nieuwe Gladiolenbollen in de grond zijn gestoken. Mochten de muzelmannen weer tegen ons optrekken en de nazaten van Karel Martel of Jan Sobieski laten het afweten, dan hebben we altijd nog onze partisanen om terug te knokken. En dat geldt ook voor het geval vriend Putin de hand aan de Kalashnikov slaat. Dus gaat u maar rustig slapen. En morgen gezond weer op.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 december 2015