Zwarte smurfen (005)

donderdag 7 oktober-2010
Wat is humor? De een gaat vlak voor Jan Wijdbeens, de ander totaal uit zijn kruin voor Berlusconi, Gordon, Paul de Leeuw of een andere geniale grappenmaker. Er blijkt ook zo'n humorist op Binnenlandse Zaken te zitten. Op het bureau directoraat-generaal Veiligheid. Stephen Kavelaar. Een ongebreideld talent.
Dat kwam aan de oppervlakte toen dr. Hans Vogel hem in de derde week van september een mailtje stuurde met vragen over een artikel in het Amerikaanse weekvod The Nation. Daarin werd ondermeer verkondigd dat leden van het Nederlandse smurfencorps cursusjes volgden bij Blackwater. De Amerikaanse veiligheidsfirma, die alle dagen van de week gehakt op het menu heeft staan (1).
Na een week liet Stephen aan Hans weten dat hij het bewuste artikel niet kon vinden. Kan gebeuren. Gevalletje bedrijfsblindheid misschien. Stress. Geen koffie. Geen closetrol op de plee. Collega ziek. Je weet het niet.
Hans stuurde als een kogel een mailtje terug met de link naar het artikel. En jawel op 5 oktober kreeg ie antwoord. Stephen liet weten dat de SP-ers Van Bommel en Van Dijk vragen over de kwestie hadden gesteld aan de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken. Of Hans effies kon wachten op de antwoorden van de betrokken bewindslieden. De termijn daarvoor was drie weken, maar mocht daar wat tussen komen dan zou Stephen dat laten weten.
Hans meteen weer achter zijn digitale piano en hop weer een mail eruit. Komt ie:

"Geachte heer Kavelaar,
Volgens de richtlijnen van uw eigen ministerie worden vragen binnen vijf werkdagen inhoudelijk beantwoord. Ik verwacht dan ook dat uw ministerie zich aan die belofte houdt. Ik wil niet nog eens drie weken wachten op de beantwoording van de vragen van Van Bommel en Van Dijk. Hun vragen zijn de mijne niet. Het lijkt erop alsof u mijn vragen niet wilt beantwoorden. Ik wacht nu al meer dan twee weken op een antwoord op enkele duidelijke en gerichte vragen. Het moet toch niet moeilijk zijn voor een modern efficiënt bedrijf als het uwe om daarop te antwoorden?
".

Zes oktober. Stephen stelt in een mail vast dat de vragen van Hans praktisch overeenkomen met die van de SP-ers Spek (??) en Van Bommel. Hij blijft bij zijn voorstel om effies te wachten. En nee, dat is geen onwil. Hij doet echt zijn best. Hans stevig uit zijn voegen. Ramt er dezelfde dag nog de volgende mail uit. Gaat ie:

"Geachte heer Kavelaar,
Ik zie niet goed het verband tussen mij en de Kamerleden in kwestie. Ik heb u twee weken geleden een aantal vragen gesteld. Uw ministerie gaat er prat op vragen binnen vijf dagen inhoudelijk te beantwoorden. Dat doet u echter niet. Integendeel, in uw eerste reactie trok u de bron die ik u had opgegeven in twijfel, zonder zelf eerst even te verifiëren. Nochtans was dat op basis van mijn gegevens binnen enkele seconden mogelijk. In tweede instantie verontschuldigt u zich ervoor dat u zich wegens hoge werkdruk niet aan de termijn van 5 werkdagen kunt houden en tenslotte probeert u zich ervan af te maken door mij te verwijzen naar de vragen van enkele Kamerleden. Ik ga er dus van uit dat er onwil aan uw kant bestaat.
Tevens trek ik de conclusie dat het antwoord op mijn eerste vraag bevestigend luidt. Ik ga er verder van uit dat Xe Services de Nederlandse politie (inclusief de dienst bescherming Koninklijk Huis) in uiterst gewelddadige, "on-Nederlandse" technieken heeft onderwezen, onder andere met het doel om de taken van Xe Services in Afghanistan over te nemen. Ik ga er ook van uit dat de minister zelf hiertoe opdracht heeft gegeven, ondanks het feit dat Xe Services kan worden aangemerkt als een criminele organisatie. Zonder tegenbericht per omgaande ga ik ervan uit dat mijn veronderstellingen en gevolgtrekkingen juist zijn. Uw onwil om te antwoorden spreekt boekdelen
".

Zo. Daar is geen Urdu bij. Onder de mailtjes van BZ staat de volgende zin:
"Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee borgen wij de kernwaarden van onze democratie".

Hahahahahahahahahhoehoehoehoehohohohohohahahahaha. Komiek hè? Stay tuned.

(1) Zie aflevering 3 van deze serie dd. 29 september 2010

Zwarte smurfen

  • Hits: 261
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch