Kafka in Zeist (005)

11 januari 2017
Hits: 535

donderdag 19 februari-2009
We kregen op onze missive van 13 februari jl. aan het baasje van de produktgroep Ruimte afdeling Beleid van de gemeente Zeist als een schicht antwoord. Roland Beenen maakte er het volgende van:

"De gegeven casus speelde zich af in de jaren negentig. Ergens in de jaren tachtig is de toenmalige Wet op de Ruimtelijke Ordening gewijzigd en kon tegen een vrijstellingsbesluit (zoals de toverformule ook is) bezwaar en vervolgens beroep bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Dit is in dit geval niet gebeurd".

Dat laatste raadt je boer koekoek. Bij sondering onder de betrokken omwonenden bleek dat ze indertijd van het toverkunstje om het vertrouwde bejaardenpakhuis te transformeren in afknijp- cq. beddisselcentrum De Terp totaal niet op de hoogte waren geweest. Nou zal het resultaat van de ingreep misschien best een paar dagen ergens op een gemeentelijk mededelingenbord hebben gehangen en zijn gepubliceerd op pagina vier van het plaatselijke sufferdje, maar wie leest dat?
Trouwens, die mogelijkheid tot vrijstelling is net een wurm in een goudrenet. Als het je toevallig zo uitkomt zwaai je gewoon met je toverstokkie. Met als argument dat de betrokken opstallen doelmatiger gebruikt kunnen worden. Nou zal je ons niet horen zeggen dat je daarmee meteen corrumptief gedrag in de hand werkt. Maar dankzij deze toverformule zet je wel de deur open voor een goed gesprek met een goede sigaar en een gezond slokje om entre nous de zaak te regelen. Is dat ook in Zeist gebeurd? Weten we niet. Gaan we naar op zoek. Want wij laten ons niet gek toveren. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 januari 2017
Aantal keren bekeken: 535
Kafka in Zeist

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch