Heisa in Hoorn (002)

dinsdag 30 maart-2004
De huidige shit voor de gemeente Hoorn is min of meer symbolisch begonnen op 10 april 2001. Toen stortte de toren van de in aanbouw zijnde schouwburg Het Park in elkaar. Foutje in de metaalconstructie. Maanden tevoren zou dat al zijn geconstateerd, maar maatregelen bleven uit omdat de risicogrenzen niet werden overschreden. De controle op het als bijzonder aangemerkte project had de gemeente overigens uitbesteed aan een gespecialiseerd extern bureau. En dat maakte het zicht er blijkbaar niet beter op. Hoe dit ook zij, B en W en de lokale ambtenarij wierpen zich manmoedig in de operatie damage control, waarbijniet altijd alles even open en bloot à la Satiricon naar buiten werd gebracht. Deels uit juridische overwegingen, deels wellicht uit andere, meer persoonlijke motieven. Dat kwam het college even duur te staan toen in maart 2002 het televisieprogramma Netwerk tot de conclusie kwam dat de gemeenteraad in deze kwestie de bek was gesnoerd. Volgens Jaap Schaper, de wethouder voor Kunst en Cultuur, was dat gelul in de ruimte. En de raad zelf vond dat later ook. Of dat parallel liep met de mening onder de Hoornse bevolking moet ernstig worden betwijfeld. In het volgende citaat uit de Horinese vertellingen op het internet worden de bestuurderen en ambtenaren kundig gefileerd:
“Heb je het gelezen? Wat een schande, zegt fietsenmaker Van Vliet. Een half miljoen extra voor het plein voor de nieuwe schouwburg. De gemeente laat zich voor de zoveelste keer naaien door inhalige aannemers en domme ambtenaren. Het zijn geen ondernemers daar op het stadhuis, zucht zijn vrouw”.
Aanleiding tot die zucht waren alarmerende berichten eind 2003, begin 2004 over de herinrichting van de naaste omgeving van de nieuwe cultuurburcht. De kosten bleken gierend uit de klauwen te zijn gelopen en het gemeentelijk apparaat kon niet zo gauw verklaren wat daarvan de oorzaak was. Aannemer van dit niet zo bijzondere project? Ooms uit Avenhorn. Stay tuned.

Heisa in Hoorn

  • Hits: 267
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch