Skip to main content

Oud zeer (005)

17 december 2015

Zeikers. Zo worden de omwonenden van Schiphol en wijde omgeving her en der weggezet als ze zich verweren tegen nieuwe plannetjes om onze nationale trots verder uit te breiden. Onder het economische motto: Je maintiendrai, Neerland spreekt een woordje mee. Maar je zal als omwonende terwille daarvan een flink aantal dagen per jaar die grote jongens over je heen horen komen. Dan zeik je wel een straaltje anders. Nu er dus inderdaad weer zachtjes wordt geduwd om het aantal vliegbewegingen op te krikken zal ook het pitje onder de oude discussies weer hoger worden gedraaid. Hoeveel lawaai kan je als normaal mens hebben per dag? Ben je voor je vijftigste al zo doof als een kwartel? Zo ja, wie vergoedt dat? Wie zegt u? En dan hebben we het nog maar niet over hoge bloeddruk, slapeloosheid en de leerproblemen van de koters in het betrokken gebied. Voor het antwoord op vragen over de trommelvliesproblemen en de ruimtes daarachter speelt meetapparatuur een daverende rol. Hoe beter die apparatuur deste eerlijker de discussie. Zou je zeggen. Moet je testjes voor doen en die vinden plaats onder toeziend oog van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. Niet een instituut dat ons volste vertrouwen geniet (1). En daar staan we niet alleen in. Getuige bijvoorbeeld de ontboezemingen van Nico Roosnek in deze serie. In aflevering 1 van deze serie dd. 8 oktober 2015 namen wij een brandbrief op aan het adres van RIVM uit 2005. Daarin wijst de verontwaardigde wetenschapper over de wel zeer merkwaardige gebeurtenissen rond het testen van de door hem ontwikkelde geluidsapparatuur, DINOS. Dat leverde in wezen geen hol op en dat bleef aan Nico knagen. Volgens hem was er sprake geweest van foul play. En hij richtte daarbij zijn pijlen op TNO. Vandaar dat hij onlangs nog deze mail in de gleuf van twee juridische medewerkers van dat bollebozeninstituut duwde. Komt ie:

Bijgesloten heb ik twee e-mails van ir. Jan Fransen van Stichting Natuur & Milieu en een pdf van de sabotage. De persoon die geanonimiseerd is in de mail, is professor dr. Lucas Reynders. De e-mails zijn gericht aan beleidsmedewerkers van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Met het bekende rapport van prof. dr. ir. Dick Botteldoorn, de wetenschap dat TNO-TPD adviseur was van RIVM en CROS tijdens de sabotage en de omissie van DINOS in het TNO-TPD-TUD-NLR-rapport kunt u slechts tot de conclusie komen dat door TNO-TPD een heel vals spel is gespeeld. Welke juridische termen hieraan gehangen kunnen worden, weet u beter dan ik. Dit valse spel gaat nog steeds door, dus korter dan tien jaar. Het betreft een bedrijf waarmee TNO-TPD innige contacten heeft. Mogelijk dat ik een WOB erop los laat. Ik hoop dat deze informatie geen last van Fred Teeven-anomalie heeft”.

Zo. Dat liegt er niet om. Het lijkt erop dat een betere geluidsapparatuur voor het meten van bijvoorbeeld Schipholgedruis willens en wetens is afgeserveerd. Het waarom is niet moeilijk te raden. Stay tuned.

(1) Zie bijvoorbeeld de serie Roestig op onze Followup-site. 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
17 december 2015