Skip to main content

Oud zeer (010)

24 september 2017

Ook VVD. Pieter Winsemius aka Winzemuis. Een paar keer het baasje geweest van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Aardige gozer in de omgang, die op 1 augustus van dit jaar in het weekvod HP/De Tijd nog liet weten dat mensen zich verneukt voelden als er niet naar ze werd geluisterd. Dat triggerde de hoofdpersoon van deze serie, Nico Roosnek. En hij schreef deze mail aan Pietertje. Komt ie.


Naar aanleiding van uw recente boek en het HP/De Tijd-artikel “Pieter Winsemius: Mensen voelen zich verneukt” dd. 1 augustus jl. stuur ik u de volgende informatie. Doorgestuurde e-mail kan u, gelet op bovenstaand artikel als oud-minister en oud-penningmeester en oud-lid van de NNV [Nederlandse Natuurkundige Vereniging, red.] wel waarderen.
Toen u nog minister was heb ik u persoonlijk deze brief dd. 06-11-2006 gestuurd over een onderwerp dat uw departement betrof en wat grove schending betekende van de integriteit van de (semi-) overheid, zoals wetenschapsfraude, uitsluiting, corruptie, samenspanning en sabotage (2x). Twee ambtenaren/academici van uw ministerie waren daarbij betrokken. Ik kreeg een ontvangstbericht, echter geen antwoord van u of uw staf. Ook niet nadat ik u per brief persoonlijk op 7 januari 2007 daaraan had herinnerd.
In het verre verleden (1981) was u ook penningmeester van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. U kent vast wel de reden voor oprichting van de NNV. Artikel 2 van de statuten is daarin duidelijk: De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de beoefening van de natuurkunde in de ruimste zin des woords en de behartiging van de belangen der natuurkundigen.
Het huidige NNV-bestuur vindt het een zakelijk geschil. U bent wat uw toenmalige reactie als minister betreft in lijn met het huidige bestuur en de Nederlandse mentaliteit. Een andere oud-minister die ook natuurkunde heeft gedaan, was verbijsterd. Ik doel niet op uw VVD-broeder Rudolf de Korte. De kop van het artikel zou in deze dus anders moeten luiden. Bent u het daarmee eens? Ik zie gaarne uw antwoord tegemoet. Met vriendelijke groet, Nico Roosnek”.

Een ding is duidelijk: Nico Roosnek voelt zich verneukt. En terecht. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
24 september 2017