Skip to main content

Op de barricades in Nederland (001)

05 december 2018

Het is grappig dat uitgerekend Sybrand Buma de opstand van de gele vestjes in Frankrijk ziet als 'wat ook in Nederland niet uit te sluiten is'. Deze telg uit een Fries patriciersgeslacht waarschuwt ons: 'Er zit ook hier een diepere onvrede, dat voelen we'. Bij het CDA. De betere kringen van geboorte hebben per slot een antenne ontwikkeld voor als 'het canaille' zich tegen hen gaat keren. Benieuwd of onze nu zo 'volkse' VVD deze signalen ook oppakt. Het idee van Sybrand is de bevolking te laten meepraten over hoe ze kunnen worden overgehaald de rekening van 'de klimaatomslag' te betalen. Want ook in Nederland worden eenzelfde accijnsverhogingen ingevoerd.
Heel langzaam wordt de bourgeoisie wakker. 'Als de wereld vergaat ga ik naar Nederland, daar gebeurt alles 50 jaar later', is een 19e eeuwse verzuchting die aan diverse beroemdheden (ondermeer Franz Schubert) wordt toegeschreven. De Nederlandse 'Oranje-adel' wist al sinds de Patriottenopstand (vóór de Franse Revolutie!) dat dat niet waar was. Integendeel: het gebeurde 10 jaar eerder! Toen de opstand tegen Habsburg-Spanje twee eeuwen eerder natuurlijk wat verser in het geheugen lag dan nu. Maar nogmaals, de patriciërs zijn als 'het geheugen van de natie', dat bewijst Sybrand maar weer.  
De CDA-leider doet voorts het afgedraaide voorspelbare voorstel ook de gele vestjes aan tafel te nodigen om zelf te bepalen hoe we 'met z'n allen' de armen het best kunnen laten opdraaien voor deze accijnsverhoging, zonder dat ze het idee hebben dat ze worden genaaid ten behoeve van de rijken. Misschien een idee voor Buma's Fractie alvast voor te stellen de beoogde accijnsverhogingen met 6 maanden uit te stellen? Inderdaad, tot na de verkiezingen voor het Europees farce-Parlement. Net als de regering Macron. (WK)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 december 2018
Op de barricades in Nederland