Skip to main content

Op de barricades in Frankrijk (083)

08 december 2020

Het verzet tegen de 'liberticide' (de aanslag op de vrijheid) heeft een overwinning behaald: de regering Macron heeft aangekondigd de in de Assemblee al aangenomen politiewetten waartegen nu het verzet oplaait, te herschrijven vóór deze in de senaat te presenteren.
Het is niet waarschijnlijk dat dit de protesten zal doen verstommen.
Het gaat voornamelijk om artikel 24 dat het filmen van politie in actie 'zonder vergunning vooraf' strafbaar stelt ('la guerre des images') maar ook om artikel 22 van deze nieuwe politiewet, waarin het gebruik van drones tegen de bevolking wordt verruimd.
Daarbij lijkt de wet de opmaat tot het privatiseren van een deel van de ordetroepen. U begrijpt welk deel: de knuppelaars die nu grotendeels worden geformeerd uit 'ME-dienst' van gewone agenten overal uit het land.
Dat heeft voor de macht tot niet altijd wenselijke situaties geleid; omdat de politievakbonden genoeg krijgen van hun reputatie bij de bevolking ten gevolge van het geweld. Ook de rekrutering is in gevaar. Vandaar deze plannen.

De positie van politieprefect Lallemant ('de mof'), eerder van schending van de mensenrechten te Bordeaux waar hij eerder gestationeerd was beschuldigd, is met zijn gewelddadige optreden tegen journalisten vorige week onhoudbaar geworden. Zelfs Le Monde steunt zijn vertrek. Maar Macron wijkt niet.

Op zaterdag 5 december leidde een grote demonstratie in Parijs tot barricades en straatgevechten. Het verloop was 'klassiek.
Bouwmateriaal is voldoende voorradig. Traangas en vuurwerk. Politie wordt met rotjes en roze verf bestookt. Rookbommen en brandende auto's. Winkels en banken worden vernield. Oorverdovende claxon-achtige geluiden. Omdat iedereen gemaskerd is ziet het er nog grimmiger uit dan toen 2 jaar geleden de protesten begonnen. De casseurs slaan toe.
Op Avenue Gambetta waarlangs mensen naar huis terugkeren keert de rust terug, maar op place de la Republique zijn nog duizenden verzameld om zes uur. Een politiemacht gaat om half zeven op weg hen te verdrijven. Granaten ontploffen, de beruchte 'omsingelingsgranaten' die ledematen afrukken. Veel gewonden, ook bij de politie.
Om zeven uur is er nog weinig veranderd. Een demonstrant is een hand afgerukt melden streetmedics.
Om acht uur nog geen ontruiming van Republique. Pas om negen uur slaagt de politie erin de betogers te verwijderen.
30 arrestaties tot dan. Niet van Blackblocs uiteraard. Een proces tegen de vernielers (waarop het hele repressieve politiebeleid is gebaseerd) dát zou wat zijn. De Blackblocs dienen als argument voor de macht dat er geen alternatief is voor hun gewelddadige aanpak. Dat het volk met wapenstok, traangas, shock-granaat en rubberkogels in het gareel moet worden gehouden.
Frankrijk is dé politiestaat van de EU.

En dit was nog slechts Parijs.
200.000 betogers in heel Frankrijk: Rennes Nantes Marseille (waar de vrouw die in haar huis stierf aan een politiegranaat werd herdacht) Lille Montpellier Toulouse Straatsburg Pau

De onbeschrijfelijke arrogantie van de macht (in Frankrijk nog veel groter dan die hier) heeft een nieuwe ronde volksverzet uitgelokt is met de door corona verergerde crisis een reactieve verbinding aangegaan die het volk steeds woedender maakt. Van restaurateurs tot arbeiders.

Macron moet nog tot 2022.
Ze zullen hem niet loslaten. Corona of niet.
De geruchten gaan dat Macron zich niet voor herverkiezing zou beschikbaar stellen.
Dat zou de weg vrijmaken voor de rij parvenu's die zich als minister onder hem in de kijker hebben gespeeld.
De laatste aanwinst is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Darmanin. Deze 'Fouché' is een kloon van de andere 'Napoleonnetjes' Sarkozy en Macron. Werktuig van de superrijken. De serie machthebbers die het Franse volk wel eens even haar vrijheidsdrang zou afleren.
Tot nu toe vergeefs. 
Het land van de Grote Franse Revolutie, zoveel belangrijker nog dan de Russische, geeft zich niet gewonnen. (WK)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
08 december 2020
Op de barricades in Frankrijk