Skip to main content

Op de barricades in Frankrijk (009)

14 december 2018

De bourgeoisie, 'het geld', in Frankrijk (en daarbuiten) begint zich zorgen te maken over Macron. Hij werd gedwongen wat 'sigaren uit eigen doos' uit te delen. En daar is dan ook de 'terreuraanslag' in het land waar na Parijs en Nice nog steeds een 'verhoogde staat van paraatheid' heerst.
Daar komt de 'sociale en economische noodtoestand' bij die maandagavond in een televisietoespraak heeft afgekondigd. In een poging zich met de bevolking te 'verzoenen', zoals Macron het noemde, heeft hij maandagavond het minimumloon met ingang van 2019 met 100 euro per maand verhoogd (gefinancierd met belastinggeld), de werkgevers opgeroepen hun werknemers een eindejaarsbonus te geven die hij niet zal belasten en een paar belastingmaatregelen voor zwakke groepen als arme bejaarden verlicht. Dit heeft in zoverre effect gehad dat in de peilingen de steun voor doorgaan met de acties van de gele vestjes van 78 naar 45 procent is gedaald. 55 procent vindt dat er moet worden gestopt. Daarbij heeft hij de 'sociale en economische noodtoestand' uitgeroepen. Wat dat ook moge betekenen voor hem. Voor veel Fransen was de 'sociale en economische noodtoestand' juist de reden om in verzet te komen.
Voormalig VVD-minister Jorritsma placht over Frankrijk te zeggen: 'Mooi land, jammer dat er Fransen wonen'. We begrijpen mevrouw erg goed. Maar de 'verworpenen der aarde' mogen blij zijn dat het land bestaat. Dat de wereldbevolking niet alleen uit Nederlanders bestaat.
Ook al heeft hij zijn 'Gardes de l'ordre' (ooit heetten ze nog 'gardiens de la paix'...) gefeliciteerd met het succes van 'Acte IV' ('Het Vierde Bedrijf') afgelopen zaterdag en rekent hij zich rijk met het kleinere aantal demonstranten (in Parijs; in de rest van het land is het aantal toegenomen) dat naar de hoofdstad toog, het aantal arrestanten (meer dan 1700, waarvan meer dan 1000 in Parijs) en het geweld van de politie was groter. De inzet van rubberkogels, traangas en nu ook pantserwagens gaf de straatgevechten een militair karakter. Waarbij de oproerpolitie zowel als de 'kogelslingeraars' aan rebellen-zijde over een hoog 'greco-romain'-bestanddeel beschikten. De stenengooiers die in perfecte linies vooruit en achteruit bewogen om plaats te maken voor de volgende golf wisten met het sierplaveisel van de Champs-Élysées menige charge van de in cohartes oprukkende ME-ers te stoppen.

Onder de honderden gewonden zijn dan ook ook veel politieagenten. Ze hebben als dank extra geld gekregen voor hun diensten aan de macht.
Maar het 'grote nieuws' van dit weekend is natuurlijk de 'Russische betrokkenheid' bij de rellen. Dat idee hadden de Fransen (nog steeds 3/4 steunt de acties) vast ook al, dat ze aan het lijntje van Moskou liepen. En wil minister van Buitenlandse Zaken Le Drian geen tweets van Trump meer: 'We bemoeien ons niet met Amerikaanse binnenlandse aangelegenheden en we verwachten dat dat wederkerig is'.  Nu kan je van alles van Trump beweren maar niet dat hij niet aanvoelt wat er leeft. Daarom reageerde deze Macron-zeloot ook zo als door een vlieg gestoken.
Ongekend is het geweld waarmee tegen scholieren wordt opgetreden. Hun actiebereidheid zoals hier in Toulouse in de estafette tegen Macron is ongekend.

Ook een generaal b.d. als Tauzin (ex-commandant VN-contingenten in landen met Burgeroorlog)  kiest onomwonden de kant van de bevolking en waarschuwt Parijs. En hoe eendrachtig, creatief en verrassend de beweging is bewijst dit
Zo stevent Frankrijk af op 'Acte V' aanstaande zaterdag. (WK)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
14 december 2018
Op de barricades in Frankrijk