Op de barricades in Frankrijk (008)

06 december 2018
Hits: 1737

Een belangrijk element in het brandend houden van het revolutionaire elan in Frankrijk is natuurlijk 'de Marseillaise' ('de vrouw uit Marseille'). Het lied waarop de revolutionaire bevolking vanuit heel Frankrijk naar Parijs marcheerde om de arbeiderswijken die in opstand waren gekomen (de Commune van 1792) te hulp te komen. De woorden roepen op tot opstaan tegen 'la tyrranie' en eindigt na een schitterende doorwerking die niet alle zangers meemaken in 'Aux Armes Citoyens!' Meer aansporing heb je niet nodig. Vergelijk dat eens met ons ' Den koninkc van Hispanjen heb ik altijd geëerd'. Dat is het verschil: hier staan ze met de pet in de hand als de baas passeert.
Om een indruk te geven van de rol die de Marseillaise nu speelt nodig ik uit deze video te bekijken. Ronduit weerzinwekkend en intimiderend is de inzet van scherpschutters in het centrum van Parijs: zie hier: https://youtu.be/6F6IZlwWcO4. Het politiegeweld in Frankrijk is vele malen ernstiger als tegen ontevreden burgers in ons land wordt gebruikt. Zoals de ecoloog die het leven liet door een politiegranaat bij milieuacties.
Opnieuw is een belangrijke kwestie in de Franse publieke opinie de inzet door de politie van als gele vestjes vermomde stillen als 'casseurs', de vandalen die winkels en bushokjes slopen. Zie hier voorbeelden: https://youtu.be/6trjDeRpzD4 en https://youtu.be/815JQID3e_g.
Dit is een beproefde taktiek van de Franse politie. Zo oud als Methusalem of Mazarin. Joseph Fouché bediende zich er al van als politiechef voor- tijdens- en na de revolutie.Tijdens Napoleon III werd 'in burger' weer de belangrijkste politiedienst; net als onder zijn neef Napoleon Bonaparte. In 1968 werd het met succes toegepast. De verwevenheid met de Geheime Dienst (Sûreté Nationale) is spreekwoordelijk.
Uitgesproken grappig is dat 'Links Nederland' zich zorgen maakt over de gele vestjes. Ze zouden 'bruin' zijn; geïnfiltreerd door extreem-rechts. Ze gebruiken precies dezelfde woorden en redenering als de regering Macron! Ik denk eerder dat 'Links Nederland' geïnfiltreerd is door extreem-rechts dan de gele vestjes in Frankrijk. Dat betekent natuurlijk niet dat niet kiezers of leden van RN (Lepen) deel zouden uitmaken van de opstand tegen Macron. Dat zou wel heel vreemd zijn. Zijn stemmers of leden van RN allemaal fascisten? Zijn alle PVV-stemmers fascisten? Nee, natuurlijk. Het zijn gefrustreerde burgers die zich laten misleiden. De gele vestjes doorbreken juist alle politieke barrières die kunstmatig zijn opgeworpen om de bevolking verdeeld te houden. Net als religie. Er werd ook geprobeerd de gele vestjes van 'racisme' te beschuldigen. MeToo zal ook nog volgen. Bekijk de beelden met vrouwen in heldenrol en alle kleuren van de regenboog. Ze spreken voor zichzelf. (WK)

Hans Vogel
Ach ja dat gezeur over fascisten. De "Bruinen" waren SA-mannen, van wie weer velen voor 1933 lid waren van de KPD of de Rotfrontkämpferbund. Kleine stap van Communisme naar Nationaal-Socialisme. Vergeet ook niet dat Stalin de Sociaaldemocraten "sociaal-fascisten" placht te noemen. Van Stalin kan je veel zeggen, maar niet dat hij geen gevoel voor humor had en niet belezen was. Na de val van de muur zijn alle sociaaldemocratische partijen in Europa neoliberaal geworen en hebben hun trouwe en vaste electoraat verraden. Die hebben noodgedwongen hun heil gezocht bij "extreem rechts" dat voor 1989 in West-Europa nauwelijks bestond, behalve de Duitse NPD en de Italiaanse MSI. De Gele Hesjes zijn niet anders dan het "precariaat" en de verpauperde resten van de middenklasse. En ze zijn duidelijk desperaat.
Gertjan
https://www.rt.com/news/445934-tear-gas-protest-paris/
WK
Een revolutie richt zich tegen de heersende macht. Niet tegen een systeem. 1789 richtte zich tegen monarchie; 1792 tegen de bourgeoisie. De februari-revolutie richtte zich tegen de monarchie. De oktober-revolutrie tegen de bourgeoisie.
JoopFinland
Protesteren tegen marktwerking is protesteren tegen een systeem. De ene machthebber door een andere vervangen is niet mijn ding, als anarchist zijnde....
JoopFinland
Vraag blijft of de gele revolutie gericht is tegen kapitalisme -eigendomsverhoudingen- en bereid is om in een ecovriendelijke wereld (zonder autootje en vliegvakantietje om maar wat te noemen) te stappen... Misleide mensen bestaan niet. Ik zou ze niet de kost willen geven, al die fascisten die geen fascist genoemd mogen worden....
Klik hier om uw reactie toe te voegen
06 december 2018
Aantal keren bekeken: 1737
Op de barricades in Frankrijk

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch