Skip to main content

Onze milde kant (015)

01 juli 2018

De middenklasse is verdwenen, hoor je vaak. In Amerika werd met het verlies de opkomst van Trump verklaard. Alsof de bourgeoisie niet voor America first en white supremacy zou hebben gekozen. Integendeel, de middenklasse tiert welig. Ook in de polder. Hier drijven ze op gas. De krankjoremme gasdiscussie waarin feitelijk een lobby van de Vereniging Eigen Huis centraal staat. De rest van het land betaalt voor en vult de kranten met de privehobby van de Grunningse middenstand.

In het Bossche werd onlangs gemeten hoeveel druk de door de stad geleide goederentreinen uitoefenen op de bebouwing. De Betuwelijn is voor een tijdje niet op topcapaciteit en dus worden er zware boemels wat zuidelijker geleid om toch zooi uit de haven van Rotterdam naar Duitsland te kunnen brengen. Een minderheid van aan het spoor wonenden is bezorgd over de giftreinen die vooral ‘s nachts het traject Den Bosch- Roermond nemen, een minderheid over de nachtrust die uitblijft.

Bleek dat zo’n trein bibberen van amper vijf op de Schaal van Richter veroorzaakt. Is dat veel of weinig? Levert dat levensgevaar op? Het is in ieder geval net zo veel als die ‘schokken’ en ‘aardbevingen’ in Groningen en Drente. Maar in Den Bosch is niemand naar de haven van Rotterdam gelopen om verhaal te halen en het ministerie dat over de Betuwelijn gaat is niet bedolven onder de financiële claims. Reden: je moet toch wel van Lotje getikt zijn om een beweging die op de seismometer nauwelijks te constateren valt een ‘áardbeving’ te noemen.

Geplaagde huizenbezitters... Ooit waren ze verantwoordelijk voor de anti-kraakwet, nu proberen ze een slaatje te slaan uit het gedevalueerde gevoel over veiligheid dat grote groepen van de bevolking in de greep houdt. Hijs de helft van de bevolking in uniform om de andere helft het leven zuur te maken. En vul de media met verhalen over scheurtjes in muren en omgevallen schuttingen, in een tijd waarin binnen twee jaar zestienduizend mensen in de Middellandse zee verzuipen en gaswinning in vergelijking met kernenergie en kolen een heel oirbare vorm van energie oplevert. Gesundes Volksempfinden, iets anders wordt door die tweeverdienende middenstanders met hun bezitsdwang feitelijk niet aangesproken.

Hoeveel bracht die gasbel trouwens niet aan die Groningers? Miljoenen en miljoenen heeft de provincie -sinds mensenheugenis lijdend aan een vertrekoverschot en een gebrek aan werk- verdiend aan ‘Slochteren’. Daar moet je in de voormalige Mijnstreek is om komen? In Zuid-Limburg is men na het stilleggen van de mijnbouw afgescheept met de DSM en de belastingdienst. Maar is daar wel eens de bodem onderzocht? Want die gangen en holen liggen er allemaal nog. Wat leveren die voor bebouwing en bewoners aan gevaar op?

Mooiste joke ivm met die gasbubbel: Groningers en een verdwaalde Noord-Drent die zich willen afscheiden van ‘Den Haag’ en ‘Holland’, en zich willen aansluiten bij Denemarken of zo. Meteen doen! Liever vandaag dan morgen....(gvd)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
01 juli 2018
Onze milde kant