Skip to main content

Ollongren en de speurneuzen (001)

07 december 2020

Door Jan Portein.

Het is cool cq. chill om te zeveren over mogelijke Russische, Chinese of zelfs Iraanse inbraken in ons digitale hebben en houden. Maar als een van onze trouwe bondgenoten dat flikt wordt daar niet zo zwaar aan getild. Vorige maand nog meldden de Europese mainstreamvodden in het voorbijgaan dat de Amerikaanse speurneuzenfirma NSA zich daaraan schuldig had gemaakt via een buitenpostje in Denemarken. Jonkvrouw Ollongren zou aan haar Deense collega vragen hoe het zat. Heel vriendelijk en heel voorzichtig. Zoals het hoort. Je mocht eens op een paar Amerikaanse tenen gaan staan of reageren op een nummertje fake nieuws. Of we daar verder nog iets over vernemen? Is Sinterklaas een heiligman? Een andere bondgenoot die zich zonder een schaduw van twijfel bezighoudt met digitale spionage achter onze duinen is Israël. Vaak genoeg over gehad in onze kolommen. Zonder te worden beschuldigd van anti-semitisme. Ah, daar hebben we de ezelsbrug naar Zwitserland. Daar hebben speurneuzen ontdekt dat twee Zwitserse firma's die zijn gespecialiseerd in het versleutelen van data door de CIA en haar Duitse tegenvoeter jarenlang via die route god en alleman in de wereld hebben afgelegd. Ook god en alleman in Nederland. Lees en jodel “Das kann nicht wahr sein”.
We mogen aannemen dat jonkvrouw Ollongren over deze kwestie contact zal zoeken met haar Zwitserse collega om te vragen hoe het zit. Heel vriendelijk en heel voorzichtig. Je mocht eens op een paar Amerikaanse tenen gaan staan of reageren op een nummertje fake nieuws. Of we daar verder nog iets over vernemen? Is Thomas Acda de Kerstman? Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 december 2020
Ollongren en de speurneuzen