Brieven uit de nor (004)

donderdag 2 december-2004
Volgens de verklaringen van Piet van Haut uit 1999 waren Marc Dutroux en Jo Lintel verantwoordelijk voor zijn gedwongen entree in de wereld van de jongensprostitutie. Maar op 21 augustus 1996 vertelde hij tegenover de politie het volgende:

“Naar aanleiding van de televisiebeelden welke ik onlangs gezien heb inzake de ontvoering van de minderjarige meisjes Julie, Melissa en anderen heb ik diverse brieven naar uw diensten geschreven. Terzake wens ik de inhoud van deze brieven nader toe te lichten.

Vooreerst wens ik u te verwijzen naar mijn verklaring welke ik op 24 juni 1996 heb afgelegd in aanwezigheid van uw collega’svan de BOB Seraing, verbonden aan de Luikse cel Julie en Melissa.

In de loop van 1986 verliet ik mijn ouderlijke woning, Johan Daisnestraat te Gent. Ik was toen 16 jaar oud. Ik was op dool en nam dan maar de trein naar Amsterdam, waar ik in het Centraal Station aankwam. In de hall werd ik aangesproken door een manspersoon die mij meelokte naar zijn voertuig. Hij beloofde mij iets te eten te geven in een of ander restaurant.

Ik nam plaats in zijn voertuig welke geparkeerd stond aan de achterzijde van het station. Het betrof een voertuig van het merk Nissan van grijze kleur, klein model, voorzien van een Nederlandse nummerplaat. Hij reed met mij naar het adres te Amsterdam, Insulindeweg 106/D, alwaar een zekere Alex Maasdam, alias Alex Muller, woonachtig is. Alex Maasdam is titularis van het abonneenummer 020-6922683.

Aldaar kwam ik in een circuit terecht van minderjarige, verdwenen en ontvoerde Belgische kinderen (zowel jongens als meisjes). Hieronder bevonden zich ook een beperkt aantal verdwenen, ontvoerde Nederlandse kinderen.

Wij kregen er te eten. Wij dienden deel te nemen aan pornografische opnames. Uit de opgenomen videobanden zal men duidelijk kunnen waarnemen dat deze opnames zeker gebeurden in de woning van Alex Maasdam
”.

In deze verklaring dus geen Dutroux en geen Lintel. Maar wat had Van Haut op die 24ste juni 1996 tegenover de BOB ondermeer verklaard?

“ ... Ik meen mij nu te herinneren dat ik destijds aan Holvoet* vertelde dat ik een goede relatie had met Jo Lintel, zijnde de directeur van het Boudewijnpark in Brugge die zich bezighield met minderjarigen. Ik had gezegd dat hij minderjarigen ontving om er foto’s van te maken. Ik meldde haar dat omdat Holvoet destijds opzoekingen deed in deze materie. Ik wist deze inlichtingen van Lintel doordat ik hem bezocht bij hem thuis. Ik heb toen een kast gezien die uitpuilde van video’s waarop minderjarigen stonden. Ik heb Lintel leren kennen doordat ik wist dat Lintel zich ophield met minderjarigen. Ik heb hem toen gecontacteerd om de rijkswacht van Knokke terzake in te lichten. Ik wens u te melden dat ik de politiediensten graag dergelijke zaken ter kennis geef”.

Wel, wel, daar komt Knokke weer eens aan bod. De stad van de gebroeders Lippens**. Even een time out. Stay tuned.

* Van Haut verwijst hier naar An Holvoet. Komen we in een later stadium nog op terug.

** Zie de serie “Adel verplicht” op de Followupsite.

Brieven uit de nor

  • Hits: 439
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch