Skip to main content

Octopussy (674)

19 februari 2020

Ce n'est que 15 kilomètres. Van kasteel St.-Hénis naar kasteel Les Loges (1). Zoals u weet is dat laatste bouwsel eigendom van Kees Blok. Afkomstig uit de stad waarvan we dankzij Herman Finkers weten dat er altijd iets te doen is en met een carrière achter zich. Onze Kees heeft een militair-juridische achtergrond, heeft op aarde een verbond gesloten met Christus en is begaan met het lot van de Palestijnen sinds hij eerder deze eeuw namens de EU een paar maal in hun thuisland heeft rondgespankerd. Geen oliebol dus, die Almelo'se Kees, en hij was zelfs niet te beroerd om een paar jaar geleden het lot van de Palestijnen te vergelijken met dat van de Nederlanders in 40 – 45. Dat werd hem door de Joodse gemeenschap alhier niet in dank afgenomen, maar na wat heftig polderen eindigde dit conflict met de bekende sisser. Kunnen we misschien abrupt “amen” aan toe voegen, ware het niet dat er op 12 mei 2018 iets verrassends geschiedde op kasteel Les Loges. Daar vond toen namelijk een zogenaamde veldloge plaats in de kapel. Onder leiding van de eveneens uit Overijssel's nabije oosten afkomstige Achtbare Meester Henny Pierik. Er was op voornoemde datum nog geen ceremoniemeester en geen tableau, maar daar werd aan gewerkt. In het rijtje van jongens die zich met de rituëlen van deze loge bezighielden was ook een zogenaamde Broeder van Talent: Kees Blok. Wat voor talent stond er niet bij, maar het zal zeker niet slaan op enig zakelijk talent. Anders ga je niet in zee met de heren die in aflevering 671 van deze serie hun opwachting maakten. Overigens heeft zich niet zo heel lang geleden nog een merkwaardig incident voorgedaan op het in de richting van ruïne afbrokkelende kasteel. Hebben we het nog over. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 671 van deze serie.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
19 februari 2020