Octopussy (636)

18 september 2018
Hits: 1501

Wist u dat? Dat we tegenswoordig een minister voor Rechtsbescherming hebben. Jawel. Ze moesten toch ergens heen met die Sander Dekker. Hij woont in bij minister Grapkeutel van Justitie en Veiligheid en heeft ergens bij de toiletten op drie hoog zijn burootje. Om deze jolige Leidse sleutel te vrijwaren van oeverloos baggeren in zijn voorgevel duwde de verzamelde kudde van kadi's en aanklagers hem afgelopen vrijdag een officiële brief in de gleuf. Daarin stond dat volgens hullie de rechtspraak als pijler onder de democratische rechtsstaat (!!!!) onder druk stond en dreigde te worden uitgehold. Kwam door het nijpend tekort aan kadi's, OvJ's en ondersteunend personeel. Of Sandertje kon zorgen voor wat ruimere financiële armslag. Nou weten we niet in hoeverre dat relevant is, maar bij de inval op 4 september jl. bij de Arnhemse emeritus bef Jan van Diepen was van die toch zo nijpende tekorten niks te merken. Aanwezig waren respectievelijk rechter commissaris J.A.P. Bakker, hulp-OvJ A.G. Remie, notulist NN, vijf opsporingsambtenaren van de FIOD (onder leiding van hopman L. Mooij) en de 12 bivakmutsen van coach P.W. Heesterman (1). Mag het een onsje meer zijn. En dat alles omdat Jan een flinke kluit poen door een wasstraat zou hebben gejaagd. De straat in kwestie zou het eigendom zijn van een Turkse meneer en zijn ondergebracht in een BV die door een voormalige cliënt van Van Diepen 20 jaar geleden aan de wilgen was gehangen. Of die Turkse meneer nog aan deze kant van de Styx verblijft is niet duidelijk. In ieder geval weet Jan van geen Turk af. Laat staan van een kluit poen. De Picture Rockers troffen dan ook niet meer aan dan het in dit verband armzalige bedrag van 2400 euro, maar namen die wel in beslag. Onder kreunend protest van de achter een kast gevouwen mevrouw Van Diepen, die liet weten dat het om spaargeld ging ten behoeve van een normaliter niet al te ver in het verschiet liggende begrafenis. Ook de rest van de buit was om je dood te schamen. Veel ouwe, niet meer in gebruik zijnde mobieltjes, een adapter (goh), wat USB stickies, een notebook, een laptoppie, wat ouwe info over oceaanzeilen, wat ouwe dossiertjes, wat ouwe mappen, wat ouwe agenda's, een paar nota's in verband met een caravan en dat was het wel zo'n beetje. Genoeg stof dus om de duimschroeven bij de eigenaar eens flink aan te draaien. Tussen vrijdag de vierde en maandag de zevende. Daarna werd hij niet meer verhoord. Maar bleef wel in hechtenis. Tot afgelopen vrijdag, toen hij op humane gronden (!) op vrije voeten werd gesteld. Overigens is het merkwaardig, dat het dossier van de affaire Van den Hemel waarin met name de bij ons al menigmaal door de gehaktmolen gehaalde Dordtse notaris Van der Veen en de weduwe van “wasbaas” Eldering zo'n prominente plaats innemen, niet tot de in beslag genomen bullen behoorde. Wel werd dat ter plekke van voor naar achter en van links naar rechts doorgesnuffeld en bij vertrek achtergelaten. Duidelijker kan het haast niet zijn. Temeer daar dezelfde charade werd opgevoerd bij de arrestatie van J.P. van Rossum (2). Een andere aanwijzing dat het onbeheerst overheidsbezoek bij Jan van Diepen en echtgenote te maken had met het dossier Van den Hemel was de aanwezigheid in de knokploeg van ene Kevin Boertje. Rechercheur Kev had namelijk al eens eerder een op het oog onschuldig akkefietje gehad met Van den Hemel op het parkeerterrein van de luchthaven Rotterdam. In zijn rol als pijler van de democratische rechtsstaat. Verder verwijzen wij in dit verband nog even met jeugdig enthousiasme naar de oneigenlijke connectie tussen notaris Van der Veen en de FIOD die we boven water trokken in de afleveringen 611 tot en met 613 van deze serie. Conspiracy? You bet. Wat Sander daarover zou zeggen? Wat denkt u? Stay tuned (JP).

(1) Zie vorige aflevering.
(2) Zie onze berichtgeving daarover in de maanden februari tot en met juni vorig jaar.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
18 september 2018
Aantal keren bekeken: 1501

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch