Skip to main content

Octopussy (595)

19 juni 2017

Martin Jan van Mourik deed vorige week een duit in het zakje. Het zakje van de parlementaire mini-snuffelaars naar belasting”besparing”. Hij zat daar tegenover de commissie als emeritus hoogleraar notarieel recht en oud-notaris. Dus je mag aannemen dat Martin Jan weet waar het recht is en waar krom in de branche. Volgens hem zitten er onder de 1400 notarissen een man of tien die een scheve schaats rijden als het om bedoelde besparing gaat. Assisteren ze daarbij alleen maar handige zakenlui of manifesteren ze zich daarbij ook als hulpjes in een criminele wasstraat? Konden we niet opduikelen uit dit verslag van de NOS.
Tuffen we achteruit naar het parlementaire maxi-onderzoek naar de IRT-affaire in het laatste decennium van de vorige eeuw. Daarbij verklaarde professor doctor Henk van de Bunt als opperhoofd van het wetenschappelijk onderzoekcentrum van Justitie, dat zo'n 12 notarissen betrokken waren bij de criminele activiteiten van hun cliënten. En Henk kon het weten. Op het gevaar af dat we appels met peren vergelijken kunnen we dus stellen, dat we met het uitroeien van dit euvel de afgelopen 20 jaar lekker zijn opgeschoten. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
19 juni 2017