Skip to main content

Octopussy (591)

27 mei 2017

Pech voor Hans Mauritz. De van tijd tot tijd voor nogal wat reuring zorgende publicist, die rond 18 april om nogal futiele redenen een zware deur met een gaatje achter zich dicht hoorde klappen (1). Hij mist deze zomerse dagen in mei. Op de 29ste van deze maand zou hij op de kinderhoofdjes worden gezet, maar deze week is besloten hem verder te laten brommen tot 2 juni. Een dag na de zitting tegen Jan Piet van Rossum. De bef die van een hele revu aan wandaden werd beschuldigd, waarvan geen aria overeind bleef en het OM noopte om een nieuw deuntje over de Bühne te jagen (2). Hadden Hans en Jan Piet met elkaar te maken. Jazeker. Zij zijn allebei betrokken met een al lang lopende snuffel in een formidabele erfeniskwestie, waarvan de door ons naar boven getroken affaire rond de Schumacher Kramer Stichting van ome Jaap Kroonenberg (rip) een uitvloeisel is (3). Van Rossum was bijna zover om een voorlopig getuigenverhoor te arrrangeren. Binnen dat kader bracht Mauritz een bezoek aan notaris Johan van der Veen voor het verwerven van een laatste hap informatie (4). Direct daarna zeilde Mauritz de petoet in. Toeval. Yeah, sure. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 584 dd. 19 april 2017.
(2) In de volgende aflevering meer daarover.
(3) Zie voor die stichting eerdere publicaties in deze serie.
(4) Zie aflevering 14 van de serie “Fred en de deals” dd. 8 februari 2017.

R.M. Stockmann
Zojuist met Novio Media gebeld, en Mauritz nam meteen de telefoon op. Hij heeft inderdaad 2 mnd `gezeten', maar dat was 2 dagen geleden afgelopen.
Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 mei 2017