Skip to main content

Octopussy (578)

26 maart 2017

Het Franse ministerie van Economische Zaken heeft gereageerd. Op de publicaties over cementreus Lafarge/Holcim en zijn financiële tikkietakkies met ISIS en andere baardgroepen in Syrië en Irak. Het heeft een officieel onderzoek aangeslingerd. Normaliter zouden wij aan die groezelige affaire mondjesmaat aandacht hebben besteed. Wij zijn klein en Le Monde is groot. Maar omdat onze enigmatische Geertje van Estrik uit de Berg en Bossche Vossenlaan in een niet zo misselijke financieel-economische positie bij de reus is aangeschoven volgen wij de zaak op de voet (1). Tot nu toe gingen we ervan uit, dat de directie van Lafarge/Holcim de jihadjes betaalde om haar personeel te beschermen en de fabriek in de productie te houden. Maar we hebben ons nooit afgevraagd wie die cement afnam en/of waarvoor het spul werd gebruikt. Nou, volgens nieuwe gegevens werden die meloenen zakjes gebruikt om bunkers te bouwen ten behoeve van Syrische verzetsgroepen. Hoe ze ook mochten heten. Kalifaat of geen kalifaat. Als ze maar meewerkten aan de verdrijving van Adolf Assad. Dat daarbij ook Amerikaanse en Franse experts betrokken waren is niet zo moeilijk te raden. En ze leverden kwaliteit. De Russen hadden een half jaar nodig om met penetrerende bommen die ondergrondse betonnen bouwsels in puin te veranderen. Hadden de westerse geheimsmurfen en de NATO weet van de rebelse bouwactiviteiten waarmee Lafarge/Holcim zich inliet? Of erger nog: waren ze erbij betrokken? Wat denkt u? Gek, wij ook. Kan je nagaan in welke milieus onze Geertje zich beweegt. Formidable. En dan toch zo bescheiden blijven rijden in een eenvoudig Citroënnetje. Chapeau Geertje. Chapeau. Stay tuned.

(1) Zie voor Geertje niet alleen deze serie, maar ook “Kafka in Zeist

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017