Octopussy (565)

19 december 2016
Hits: 1142

Het is nog maar net met zijn kopje boven de grond. Een nieuw bloemetje op het macabere speelveld van good old Pierre Salik. Een van de twee heren die halfweg de jaren negentig van de vorige eeuw door de op weg naar de uitgang zijnde "ome" Jaap Kroonenberg werd aangewezen om zijn kleinzoon Leslie Bamberger te assisteren bij het bestieren van zijn imperium. Uitgebreid beschreven in deze serie. Ook wie Pierre Salik was. Nu dat bloemetje: Bij geruchte hebben wij vernomen dat onze Pierre niet alleen betrokken was bij de listen en lagen binnen de Schumacher Kramer Stichting, maar ook bij het beheren van de bij het Kroonenberg imperium behorende wasstraat in Zwitserland. Voor de ouwe jeanskoning geen terra incognita. Zo dook zijn naam en die van zijn dochters Véronique en Brigitte onder meer op bij de Swissleaks-affaire, die zich centreerde rond de geheime rekeningen bij de HSBC in Genève. Pierre en zijn Nachwuchs hadden volgens de officiële gegevens daar 97 meloen dollar gestald. Die poen moet ergens vandaan zijn gekomen. Nou deed Pierre voor zover wij weten in textiel, diamanten en vastgoed, maar hij had ook kennissen die zich bijvoorbeeld bezighielden met de handel in wapens en aangrenzend ongerief. En wat let je om af en toe eens een vorkje mee te prikken. Een praktische vraag: hoe parachuteer je die poen zonder ongelukken bijvoorbeeld bij HSBC? Daar waren ook toen al bancaire foefjes voor, maar het kon ook eenvoudiger. En daarmee komen we bij voornoemd bloemetje. Pierre zou namelijk af en toe de trein naar Zwitserland hebben gepakt om wat cash te stallen. Samen met een notarisweduwe die eveneens tot de menagerie van ome Jaap behoorde en inmiddels ook zelf een uiterst ferme vastgoedportefullie in Amsterdam en omstreken heeft opgebouwd. Die cash zou zowel bij de Schumacher Kramer stichting als de Kroonenberg groep zijn afgeroomd en later weer lentefris zijn teruggekeerd naar de stad aan de Amstel. Bij latere afleveringen zou de weduwe zijn vergezeld door een schoonzoon van Pierre aka Pieter. All in the family zullen we maar zeggen. Nou maar hopen dat dat bloemetje groeien wil. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
19 december 2016
Aantal keren bekeken: 1142

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch