Hahaha (009

26 maart 2017
Hits: 646

dinsdag 16 augustus-2011
Nooit geprobeerd. Maar nooit geschoten, nooit letselschade. Dus stuurden wij een mailtje naar René Coltof om uit vlooien hoe dat indertijd nou zat met Theo Peeren en zijn loodsvis Woutje van Loon (1). En zoals u weet zijn we onverzadigd vet transparant in die dingen, dus hier komt de tekst:

"Geachte heer Coltof,
Ten behoeve van een artikelenserie op onze website zijn wij bescheiden bezig met het verzamelen van informatie uit het zakelijk verleden van de heer Wouter van Loon. Een van diens activiteiten in het verleden behelsde een rol als intermediair bij een zakelijk geschil tussen uw voormalige partner Willem Endstra en de momenteel in Spanje verblijvende zakenman Theo Peeren. Deze laatste zou eind jaren negentig medefinancier zijn geworden van uw project Porto Letizia aan het Como meer. Om enigerlei reden zou u volgens de heer Peeren de hem toekomende 19 procent van de aandelen hebben verkocht aan de heer Endstra. Zonder Peeren op de hoogte te stellen. Toen het project kapseisde zag Peeren zich onverwacht genoodzaakt om bij Endstra aan te kloppen voor restitutie van zijn gestorte gelden. De heer Endstra kon daar niet stante pede aan voldoen en een langdurig touwtrekken was het gevolg. Dat zou voor de heer Peeren aanleiding zijn geweest om de heer van Loon in 2003 tot intermediair te benoemen.
Wij zouden graag willen weten of het voorafgaande in a nutshell de juiste weergave van de gebeurtenissen is en of u een actieve rol hebt gespeeld bij de afwikkeling van deze kwestie. Zo ja, heeft u daarbij de indruk gekregen dat de onderhandelingen een bedreigend of een strikt zakelijk karakter hadden? Was u ervan op de hoogte, dat sommige zaken van de heer Peeren van duistere aard waren
?"

Is dat netjes of is dat netjes? Het woord is aan René. Stay tuned.

P.S., Laten we die mail nou terug krijgen van de Mail Administrator. Dus wij bellen met de holding van René. Krijgen we een mevrouw in Ouddorp aan de telefoon die door allerlei lieden wordt platgebeld op haar geheime nummer. Zij wist van geen Coltof af. Ze zat op de leverantie van een wc-bril te wachten. Dus René, als je dit leest in Estepona, ga je gang.

(1) Zie aflevering 7 dd. 10 augustus 2011

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017
Aantal keren bekeken: 646

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch