Woest (002)

06 april 2017
Hits: 360

woensdag 30 november-2011
Heb je net bij een heel peloton snurkende Paki's definitief het licht uitgedaan en is het hele land zwaar van de leg, wat doe je dan? Je excuses aanbieden. Bij vorige ongelukjes werd dat nog wel gedaan, maar de huidige Amerikaanse chef staf verrekt het. Dus wat denkt Mo met de pet in een buitenwijk van Islamabad? Dat die westerse klootzakken het helemaal niet per ongeluk hebben gedaan, maar willens en wetens. En dat geeft allerlei fanatieke zieleherders vrij baan om de kachel op te stoken en brandhout te maken van de regering Zardari.
Die had toch al een verzakking door een schandaal rond Husain Haqqani, de Pakistaanse ambassadeur in de USSA. Husain had in 2005 al eens geboerd, dat de Pakistaanse secretsmurfendienst ISI een paar groeperingen van bombaarden in de regio rustig hield door ze van poen te voorzien. Maar dat schept wel verplichtingen. Wat doen die bombaarden namelijk als je de kraan even dichtdoet? Dan zorgen ze voor narigheid.
De Amerikanski's kregen steeds meer het idee dat de ISI zich schuldig maakte aan foul play en begon op eigen houtje een tegenoffensief binnen de grenzen van het gastland. En al gauw zongen de fanatieke Mo's "Zie ginds komt de stoomdrone". Voeg daarbij het geheime Amerikaanse initiatief om de ouwe Bin een zeemansgraf te bezorgen en je begrijpt dat het spaarbrandertje van de liefde tussen Islamabad en Obombabad heftig staat te sputteren.
Zoals zo vaak hebben de Amerikanski's en de Natochtonen daar geen boodschap aan. Vraag was hoe ze de ISI konden kortwieken. Vooral nadat een van de door de ISI gestiekte bombaardenclubs een paar maanden geleden van de Groene Zone in Kabul, inclusief de commandohutjes van de USSA en de NATO, iets onherbergzaams maakte. Aangestuurd door president Zardari ging ambassadeur Haqqani over tot een hachelijk initiatief. Hij liet een rijke landgenoot met uitstekende contacten in de Amerikaanse bommen en granatenwereld een verzoek overbrengen aan Mike Mullen, de Amerikaanse chef staf tot eind september van dit jaar. Of Mike wilde helpen de invloed van de Pakistaanse legerleiding te millimeteren, dan zouden Haqqani en Zardari de handen vrij hebben om de oren van de ISI en de bombaardenbclubs te wassen. In no time lag de zaak op de keien. Haqqani verwees het hele verhaal naar fabeltjesland, maar kan een Blueberry liegen? Haqqani nam de kuierlatten. Zardari zit nog op het vale pluche. Hoe lang nog? Kan nooit lang meer zijn. En de chaos wordt met de dag groter. Arm Pakistan.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
06 april 2017
Aantal keren bekeken: 360

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch