Skip to main content

Letselschade (034)

28 februari 2017

maandag 27 oktober-2014
Er schijnt bronsgroen eikenhout in Limburg voor te komen. En naar wij aannemen geldt dat ook voor het Belgische gedeelte. Is prachtig. Maar over treurwilgen hoor je nooit iemand. En die staan er ook. Zeker in de economische sector. Neem de totaal verpieterde Ford-wilg in Genk. Nog effies en hij sodemietert om. Voor de nog overgebleven werknemers zal dat een stevige financiële domper ten gevolge hebben en mogelijk lichamelijke en geestelijke narigheid. Maar misschien krijgen ze van professor Raf de Jongh voor dat laatste wat reductie om in zijn hypoxiekamertje even lekker bij te komen (1).
Overigens is dat gevalletje van Ford niet het enige teken van malaise in Belgisch Limburg. En dat was voor bestuurlijke hotemetoten daar aanleiding om een ferm plan voor economisch herstel in de hengsels te hangen: het SALK. Oftewel Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat. Je moet er maar op komen. Voor de uitvoering is uiteraard de nodige poen gereserveerd en we weten uit ervaring dat dergelijke reserveringen onverlaten aantrekt. Dat brengt ons in dit verband bij vragen van toen nog parlementariër Bert Schoofs aan toen nog minister van Justitie Annemie Turtelboom op 12 maart van dit jaar (2). Komt ie:

“In een artikel in Trends werd verwezen naar verdachte praktijken vanwege de firma Cool+Belgium, dochter van Cravex Limited, die op onrechtmatige wijze de firma EMC Medical Instruments kaapte en ten gronde richtte. Inzet was een geavanceerd toestel genaamd thermoguider, dat op het punt stond om door EMC MI op de markt te worden gebracht. Intussen zijn ook Cravex Limited en Cool+Belgium failliet (3). Momenteel zouden personen die betrokken zouden zijn geweest bij deze onregelmatigheden, mee aan het hoofd gesteld worden van het Limburgse SALK-project. Dat plan moet de klap van de sluiting van Ford en de neergang van tal van toeleveringsbedrijven in Limburg opvangen. Deze feiten roepen nare herinneringen op aan het KS-schandaal. Toen verdween na de mijnsluiting immers geld van de Limburgse reconversie in zakken waarvoor het niet bestemd was. Is de minister op de hoogte van deze gerechtelijke onderzoeken? Werden er ter zake al rogatoire commissies gelast, meer bepaald naar het Verenigd Koninkrijk?"

Minister Turtelboom: “In het arrondissement Hasselt worden twee gerechtelijke onderzoeken gevoerd. De onderzoeken zijn opgestart als gevolg van klachten met burgerlijke partijstelling namens de aandeelhouders van de NV EMC Medical Instruments. In het arrondissement Tongeren loopt een gerechtelijk onderzoek naar de firma NV Medical Instruments. Dat gerechtelijk onderzoek is meegedeeld voor het opstellen van een eindvordering. Op inhoudelijke vragen kan ik nu om begrijpelijke redenen niet antwoorden".

Bertje: “De financiële schandalen van weleer moeten te allen prijze vermeden worden in het huidige SALK-project. Tot mijn verbazing duiken echter dezelfde namen en connecties opnieuw op. Ik hoop dat alle betrokken partijen er zich van bewust zijn dat hier vele miljoenen op het spel staan, waarvan het grootste gedeelte afkomstig is van de belastingbetaler. Wie er ook aan het hoofd komt van het zoveelste reddingsplan voor Limburg, het moeten integere, onbesproken en bekwame personen zijn met autoriteit en een voldoende ernstige background. En dus geen charlatans of dubieuze figuren. Ik hoop dat men dat in mijn provincie in de oren knoopt. Zeker de politici en de captains of industry. Ik hoop dat het gerecht tot op het bot uitzoekt wat hier aan de hand is, zodat geen avonturen worden ondernomen met geld van en op de kap van de burgers".

Inmiddels zijn we een regering verder en het gerecht is blijkbaar nog steeds bezig met zijn diepgaand onderzoek. Volgens onze bronnen zijn er nieuwe parlementaire vragen over de affaire EMC MI onderweg, wordt er getimmerd aan een boek en een BBC-reportage en zijn er zelfs reële plannen voor een film. Dat we dit nog mogen meemaken. Stay tuned.

(1) Zie voor Raf's ijle lucht ruimte en het decor aflevering 32 van deze serie dd. 23 oktober 2014.
(2) Turteltje is momenteel minister van Financiën, Begroting en Energie.
(3) Zie voor het bewuste artikel uit Trends aflevering 24 van deze serie dd. 29 maart 2013.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017