SGS (002)

26 maart 2017
Hits: 353

zondag 28 maart-2004
In 1996 kwam op humanitaire gronden een internationale overeenkomst tot stand waarbij Saddam Hussein olie mocht verkopen ten behoeve van de primaire levensbehoeftes van zijn onderdanen. Want het scheelt natuurlijk een slok op een Schiedammer of je dood gaat van de honger of van een clusterbom. De deals die voortvloeiden uit die overeenkomst stonden onder controle van de VN. De vraag of de Kofishop daar wel de aangewezen organisatie voor was komt de laatste tijd steeds vaker aan de orde. Zo zou Saddam ondanks die controle de nodige miljarden in eigen zak hebben gestoken en financiële experts nog druk bezigzijn met uit te vlooien of het alleen maar ging om het gebruikelijke Zwitserse exemplaar of dat er elders ook nog zakken liggen. Mogelijk dat die operatie deel uitmaakt van een vooralsnog kleinscheepse speurtocht naar een slordige elf miljard dollar die ergens aan een stel strijkstokken zou zijn blijven hangen. En daarbij richten alle ogen zich op de Zwitserse onderneming Cotecna. Een dochter van de Société Générale de Surveillance (SGS) die in 1998 de opdracht kreeg het betalingsverkeer dat zich binnen het programma “oil for food” voltrok in het snotje te houden. Bij Cotecna was de zoon van Kofi, Kojo, actief. Kort voor het sluiten van de deal met de VN stapte Kojo op. Waarschijnlijk om elke schijn van nepotisme te vermijden. Maar hij kan ook in een acute aanval van helderziendheid de bui hebben zien hangen. Want de Zwitserse combine -inclusief Kojo- had al eerder onder gespreid vuur gelegen. Op 19 augustus 2003 maakten wij bijvoorbeeld al melding van de steekpenningen die Cotecna had toegeschoven aan de vroegere Pakistaanse premier Benazir Bhutto en een paar van haar familiestukken ter verwerving van een leuke order. En van de fooi die SGS zou hebben betaald aan de Franse directeur generaal van het EU-departement van Landbouw in verband met een verkoop van Europese landbouwproducten aan China. Laat mensen de geur van geld opsnuiven en ze zijn in staat om hun schoonmoeder aan te bieden als boksbal. Over de verdere ontwikkelingen in deze zaak ... U weet het: Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017
Aantal keren bekeken: 353

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch