Skip to main content

Novi Shocking (004)

28 april 2018

U denkt misschien dat we in de war zijn. Omdat we dit stukkie beginnen met de “Witte Helmen”. Een door Amerikaanse en Britse subsidie op de been gehouden gezelschap van Syrische baarden, die “Moeder ik wil bij de revu” als lijflied hebben (1). Dat wil zeggen, de Syrische versie ervan. Voor het tableau de la troupe staat zoals u misschien weet James le Mesurier. Een voormalige officier van de Britse militaire geheimesmurforganisatie die ooit in Noord-Ierland dingen heeft gedaan die je liever niet wil weten en zich volgens de officiële gegevens in NATO-verband zo voortreffelijk heeft geweerd in Bosnië, Kosovo, Irak, Libanon en Palestina (whatever that is). Kortom, een uitgelezen figuur om als leider van een revugezelschap te fungeren. De Helmen hebben de afgelopen jaren al heel wat succesvolle optredens verzorgd, waarbij voor het dramatisch effect vaak koters voor het voetlicht werden gedragen, die altijd last hadden van een sputterende ademhaling. Daardoor hoefden ze nooit te zingen, maar dienden wel als levend (dat wel) bewijs voor de euvele daden van de kwaaie pier in hun libretto's: Adolf Assad. De man die er een gewoonte van maakte met chemische middelen koters en hun moeders naar Allah of ergens halfweg te helpen. Als laatste voorbeeld diende de aanval met chlorine op Douma. Bewijs? Dat paste niet in het format. Uiteindelijk mondde deze voorstelling ondermeer uit in een feeëriek stukje vuurwerk georganiseerd door het gelegenheidstrio Trees, Donald en Emmanuel. Jammer alleen dat een paar dagen geleden een knulletje dat een van de hoofdrollen vervulde in het Doumaspektakel in Den Haag voor een ernstige dissonant zorgde (2). Gelukkig dat onze msm-vertegenwoordigers nog nooit van Goebbels hadden gehoord en ergo tot de conclusie kwamen dat het knulletje zwaar moest zijn voorgeprogrammeerd door oom Vlad, de kleinzoon van oom Jozef. Overigens wordt de reclame bij deze Witte Helmen-tournees net als bij Elvis indertijd verzorgd door een kolonel. In dit geval Hamish de Bretton-Gordon. Een ouwe collega van Le Mesurier en voormalig subtopper van de Britse Intelligence Surveillance and Reconnaissance Land Forces bij het ministerie van Oorlog. Daarvoor was ie baasje van het Britse chemische, biologische, radiologische en nucleaire regiment en NATO's Rapid Reaction team op dat inrtigerende terrein. Hamish stapte na zijn militaire carrière over naar de commerciële sector en vervult tegenswoordig de functie van Manager bij Avon Protection Systems en heeft i.c. dus alle belang bij het succes van de Witte Helmenrevu's. Daar bleef het overigens niet bij. Hij manifesteerdde zich als erkend expert ook bij de Skripal-kees vrijwel dagelijks in de dagvodden en op de glazen tiet. Min of meer geassisteerd door ene Pablo Miller OBE, die ooit bij de Royal Tank Regiment en de Royal Green Jackets had gezeten voor hij geheime smurf werd onder een diplomatieke plu. Hij wist indertijd Sergei Skripal te recruteren en toen deze langs avontuurlijke weg uiteindelijk in Salisbury belandde bleek Pablo daar ook te huizen. Nog iets leuks: Pablo was ook een gappie van Christopher Steele, die kwam bovendrijven als de auctor intellectualis van het dodgy dossier over The Donald met als laagtepunt het nummertje plassex in een Moskou's hotel. Pablo en David stonden eerder deze eeuw trouwens ook in levendig contact met de avontuurlijke Russische expats Boris Berezovski en Alexander Litvinenko tot die beiden op ongebruikelijke wijze het leven lieten. Zo, hèhè. Wat dit allemaal wil zeggen? Nou, in ieder geval dat zowel in de Douma- als de Skripal-kees enge Britse geheimschrijvers actief waren, die er niet voor terugdeinzen om een nummertje fakenieuws de msm in te rammen of ergere initiatieven te ontplooien. Het is maar dat u het weet. Stay tuned (JP).

(1) Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Flappie Koenders deed een paar jaar geleden ook een beetje mee en doneerde 4 meloen euro. Maar dan hep je ook wat.
(2) Zie dit voorbeeld.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 april 2018
novi shocking