Propaganda (016)

We kwamen ergens op facebook onderstaand schoolvoorbeeld van propaganda tegen bij de NOS/Nieuwsuur:

1. 'Met het EK-voetbal volgende week als ultiem drukmiddel zetten de bonden alles op alles om hun zin te krijgen.'

'Om hun zin te krijgen' is typisch taalgebruik om de tegenstander als een klein kind met onredelijke eisen weg te zetten.

2. 'De wet is inmiddels al behoorlijk afgezwakt, maar de vakbonden blijven tegen.'

Ze zijn gewoon tegen om het tegen zijn.

3. 'Hoewel slechts 5 procent van de werkende Fransen lid is, weten de bonden iedere keer weer grote delen van het land plat te leggen.'

Ze komen alleen maar op voor een heel kleine minderheid -> henzelf. Dat de strijd breed gesteund wordt en dat de strijd gevoerd wordt voor de overgrote meerderheid van de bevolking is blijkbaar geen issue. Ook het feit dat de regering zelf juist opkomt voor de kleinste minderheid die er is - de elite - is geen issue.

4. 'Vakbonden hebben de macht om iets te blokkeren, maar niet om iets te veranderen.'

Opnieuw: Het zijn kleine kinderen die wel op straat kunnen gaan liggen en daarmee hun moeder wat later thuis doen komen, maar uiteindelijk is het zinloos.

5. 'Ze verhinderen vooruitgang.'

Want: Langer en harder werken voor minder geld is vooruitgang. Voor wie laat de NOS onvermeld.

6. 'Frankrijk is kampioen opwerpen van belemmeringen aan ondernemers.'

De NOS laat een Nederlandse ondernemer (het summum van onfeilbaarheid in deze tijd) aan het woord om te laten merken hoe verschrikkelijk het is, al die wensen van werkende mensen.

7. 'De wet waar het allemaal om gaat, kan op weinig steun rekenen van de Fransen: uit peilingen blijkt dat slechts 13 procent voor de wet is zoals ie er nu voorligt.'

Tegelijkertijd verkondigt het hele artikel dat een kleine minderheid dwarsligt en 'vooruitgang' blokkeert.

Het 'artikel' sluit af met: 'Maar Verhaege ziet verandering niet zo snel komen. "We weten allemaal dat we niet in staat zullen zijn om te hervormen, en dat het met een big bang zal gebeuren. Als je naar de geschiedenis kijkt is Frankrijk nooit uit zichzelf hervormd, maar functioneert van big bang naar big bang." '

Ja Verhaege, laten we dat hopen. Maar dan wel de Big Bang die voor jou fout uitpakt!

propaganda

  • Hits: 426
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch