Deuss en de Amerikanski's (005)

donderdag 8 februari-2007
Ere wie ere toekomt. Die notaris Bosboom uit Monnickendam is een heer. We kregen namelijk een keurige mail terug op onze vraag hoe hij verzeild was geraakt in de affaire rond de uit het zicht geloodste 27 miljard dollar van the First International Bank of Grenada. Zijn antwoord luidde alsvolgt:

"Notariskantoren hebben een wettelijke geheimhoudingsverplichting en doen dus geen mededelingen aan derden. In concreto kan ik dus niet op uw verzoek ingaan.
In abstracto kan ik u mededelen dat het legaliseren van handtekeningen een wettelijke taak is die aan notarissen is opgedragen. De inhoud van het document, waarop de handtekening gelegaliseerd moet worden, blijft daarbij buiten beschouwing en buiten verantwoordelijkheid van de notaris. Legalisatieverzoeken worden frequent gedaan voor volmachten en allerlei verklaringen en onderhandse overeenkomsten, en zijn in veel gevallen afkomstig van verzoekers die verder geen enkele relatie met het kantoor hebben, maar voor wie het betreffende kantoor op dat moment kennelijk het meest voor de hand ligt, bijv. omdat men vanwege familiebezoek of zaken in de nabije omgeving verblijft.

Tenslotte bericht ik u dat ik u niet eerder heb kunnen antwoorden omdat mijn notarispraktijk juist per 1 februari 2007 is overgegaan op Hofstee & van Erp Netwerk Notarissen, eveneens te Monnickendam en mail aan mij niet meer rechtstreeks bereikt, maar in hun postbus wordt bezorgd.
Aannemende u hiermede van dienst te zijn geweest teken ik,

met vriendelijke groeten,
Mr. R. Bosboom, oud notaris
"

Dus als we het goed begrijpen, dan kwam iemand uit Monnickendam cq. de wijde omgeving van het durp of een toevallige voorbijganger bij meneer Bosboom binnenklossen om te verifiëren of het met de handtekening van ene Presatya Hadi/Puranto snor zat. Nou, dat zat het. Dus einde verhaal. Althans wat meneer Bosboom betreft. Want wij weten toevallig dat Karel Timmermans, een Nederlandse oplichter aka valutawisselaar van internationale allure, ook aan de zaak heeft gesnuffeld (1). Kareltje werd in februari 2006 na vier jaar speurwerk door ijverige bromsnorren in Oosterhout bij de kladden gevat. Wij zouden graag willen weten of ie daarna voor langere tijd de kwaliteit mocht toetsen van een justitieel onderkomen. Zo ja, dan zouden we hem eens kunnen vragen of hij die voorbijganger was die in april 2000 bij meneer Bosboom de boel op stelten heeft gezet en hoe het volgens hem nou zat met die poen van Grenada. Kortom, als iemand op de hoogte is van Kareltje’s verblijfplaats houden we ons aanbevolen. Stay tuned.

1. Zie voor deze avonturier de serie Octopussy

Deuss en de Amerikanski's

  • Hits: 561
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch