Antillen vice versa (016)

25 februari 2017
Hits: 700

dinsdag 10 september-2013
Ook toevallig. Hebben we het gisteren net over luitjes die onze stukkies noch stilistisch noch inhoudelijk kunnen waarderen, krijgen we een mail terug van Raymond Wijnans. In antwoord op onze keurig geformuleerde vraag van 9 september jl. (1). Raymond was niet blij. Maar zoals het hoort volgens antieke journalistieke normen geven wij hierbij zijn snelle reactie weer. Komt ie:

"Geachte heer Portein,
In reactie op de mail welke mij hedenmorgen via ons secretariaat bereikte het volgende:
Het is juist dat ik tot 2003 Financieel Directeur ben geweest van de Kroymans Automobiel Divisie BV. In 2003 heb ik een andere functie (Director Procurement & Real Estate) aanvaard bij ARM Stokvis (onderdeel van het Kroymans concern).
Vanaf het moment dat ik deze functie aanvaardde ben ik niet meer betrokken geweest bij de werkzaamheden van de financiƫle afdeling van Kroymans Automobiel Divisie B.V.
Voor zover in de publicatie van 6 september jl. de suggestie wordt gewekt dat dit anders zou zijn en dat ik betrokken zou zijn geweest bij mogelijk frauduleuze activiteiten van Kroymans, zijn deze suggesties feitelijk onjuist en werp ik deze verre van mij.
Daarbuiten is het voor mij bijzonder vervelend en schadelijk dat in voornoemde publicatie op zijn minst de indruk wordt gewekt dat ik ook betrokken zou zijn geweest bij andere onoirbare zaken. Ook deze suggesties vinden geen steun in de feiten en zijn onjuist. Ik verzoek U dan ook zich in de toekomst van het doen van dergelijke onjuiste mededelingen te onthouden. Deze mededelingen zijn schadelijk zowel voor mijzelf als voor het bedrijf waar ik thans werkzaam ben. Tot slot meld ik voor de goede orde dat mijn advocaat (de heer Mr. Lukaszewicz van Houthoff Buruma) een cc van dit bericht ontvangt.
Hoogachtend, R.P.A. Wijnans
?

Hoor en wederhoor weer netjes toegepast. Misschien krijgen we als we zo doorgaan ook een plekje in de eregalerij van Publeak. Mede omdat wij in het verleden veel ervaring hebben opgedaan met lekkages in onze stampub. En as always, stay tuned.

(1) Zie aflevering 15 van deze serie die wij gisteren de wereld in hebben geschopt.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Aantal keren bekeken: 700
Antillen vice versa

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch