Nederland in het complot tegen Venezuela

23 mei 2018
Hits: 1154

Om iets van de toestand in Venezuela te begrijpen is het belangrijk twee dingen goed in de gaten te houden: dat het land de grootste olievoorraad ter wereld herbergt en dat Deep State in dit dus potentieel rijkste land van Zuid-Amerika probeert de volksrevolutie van Chavez  die die olieplas genationaliseerd heeft om zeep te helpen. Dat deze "wrede dictatuur" volgens onze MSM in staat is geweest de ergste aanvallen te weerstaan is een wonder dat alleen kon geschieden door de steun van een volk dat haar leiders vertrouwt. De belachelijke beschuldiging dat Maduro een drugshandelaar zou zijn kennen we van de campagne tegen de FARC in buurland Colombia. Maduro heeft de Amerikaanse ambassadeur en zijn plaatsvervanger naar huis gestuurd uit onvrede dat Pence de verkiezingen 'fraude' heeft genoemd. De Oppostie (toepasselijk 'Mud' genaamd) had er voor gekozen de verkiezingen te boycotten, in samenwerking met de media die (op die van de staat na) in handen zijn van de extreem-rechtse familie Cisneiros in Miami. Als de opkomst van 46% het criterium is zijn onze Europa-verkiezingen dat ook.
Vanuit de VS wordt het Venezolaanse leger openlijk opgeroepen de macht te grijpen. Dat het leger dat Chavez (een officier die eerder voor een poging tot staatsgreep was veroordeeld) voortbracht en steunde in de strijd met het grootkapitaal, zich nu tegen het volk zou keren is wishful thinking. Toen ik ten tijde van het bewind van de intens corrupte maar in het Westen geadoreerde sociaal-democraat Oscar Carlos Perez in '91/'92 het land bezocht, werd ik bij een controlepunt naast een legerkazerne met andere mannen uit de bus gehaald en in de cel gestopt. Ze gingen checken of we de dienstplicht niet hadden ontlopen; een populaire tak van sport in het corrupte Venezuela van toen. Toen ze erachter kwamen dat ik een 'gringo' was brachten ze me bij een hoge officier die zich uitvoerig excuseerde. Ik riposteerde met dat ik als iedereen behandeld wilde worden. Er ontspon zich een gesprek, waarbij de Venezolaanse claims op Aruba en Curacao aan de orde kwamen, die (Simon Bolivar had er als balling geleefd) onlosmakelijk met haar geschiedenis verbonden zijn. Nog steeds, bevestigde ik, de pramen die dagelijks overstaken met vers fruit en groente en iedereen keek Venezolaanse tv. Een van zijn ondergeschikten mengde zich in de discussie met de rol van het leger in de maatschappij. Tot mijn niet geringe verbazing begonnen ze over de Anjer-revolutie van 1974 in Portugal. We noemden de namen van de helden die een fascistisch bewind en het Portugese kolonialisme de nek omdraaiden. De militairen met de bloemen uit de loop van het geweer. Er kwamen bier en empanadas. Het duurde nog even tot de volgende bus passeerde.
Terug in de bus overdacht ik dat deze militairen deel uitmaakten van een regime waarin ze zelf niet geloofden. Een van de voorwaarden voor Revolutie. Ook later toen ik een lift kreeg van lagere militairen hoorde ik over hoe ze het volk wilden helpen. En over de olie, die vloek en zegen die de geschiedenis van Venezuela had bepaald sinds in de jaren twintig bij het meer van Maracaibo olie was gevonden. Maracaibo, de warmste stad van Zuid-Amerika en met, we schrijven 1991, het hoogste aantal moorden. In mijn hotelbed hoorde ik het vuur van handwapens en mitraillettes in de nacht. De volgende ochtend de bloedige foto's van wat het had opgeleverd. 
In een soort 'interbellum' tussen twee ministerschappen is Henk Kamp, een van de trouwste Deep State-vazallen hier te lande, de hoogste Nederlandse vertegenwoordiger op de Antillen geweest, in een tijd dat de spanning tussen de VS en Venezuela tijdens Chavez tot grote hoogte steeg en er werd geprobeerd hem te wippen. Washington had plannen met Kamp. Ook nu wordt openlijk gesproken over een (militaire) rol van Nederland bij operaties tegen Venezuela. Per slot zijn de koloniale eilanden die als een waaier over de Caraiben zijn verspreid bedoeld als politieposten tegen het uit de pas lopen van staten als Venezuela. Waarom zijn onze Jantjes daar anders in deze geldverslindende buitengewesten.
"Nederlands grondgebied" wordt gebruikt door de VS. De VS controleren het (personen)verkeer op Aruba en Curacao. Onze marine patrouilleert samen met de US-vloot. Hou ze in de gaten. (WK)

Jacques
Dit doet me aan bijdragen van een recent gepensioneerde oud-SHELL medewerker TB denken en zijn stukken over Heerema, die veel SS'ers had werken in het meer van Maracaibo. De grote oliebaas was SHELL met het hoofdkantoor aan de Carel van Bylandtlaan 30. In WOII kwam daar het instituutje TNO en het buro Rüstungsinpektion Niederlande kantoor houden, die de Wehrmachts opdrachten bij de Nederlandse industrie plaatsten, die crescendo ging, zie bijvoorbeeld het proefschrift 'Noodzakelijk Kwaad' van Joggli Meihuizen. Enfin, aan het eind van de oorlog had de Nederlandse industrie meer machines dan aan het begin. O ja, TNO was daarna groot geworden. Maar dat kan ook niet anders. Ze hadden het zelfde adres.
Frappant is dat TNO Clungedael sponsort, dus ook haar pr voor de Oekraïne. Clungendael was ook de residentie van de plaatsvervanger van Willemientje, Arthur Seyss-Inquart, ook wel vanwege zijn inferieure loopje 6 1/4 genoemd.
Zo zie je maar, het bruine spul zoekt elkaar allemaal op.

rob
Hoog tijd om deze feiten ook eens door te vertellen aan "onze" Jantjes...
De totaal naïeve broekies, die zich laten gebruiken door de Haagse NSB-ers van het Amerikaans fascisme.
Denk aan Afghanistan, Irak, Servië, Mali enz..
Bombardeer de militaire websites met de werkelijkheid.
Sterven voor een poenvergarende "elite" is toch niet je levensdoel?

Klik hier om uw reactie toe te voegen
23 mei 2018
Aantal keren bekeken: 1154

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch