Skip to main content

Nieuws uit Afbaardistan

dinsdag 7 februari-2012
Op 4 februari gaf de Voice of America (VOA) het bericht dat voor het vijfde jaar het aantal burgerdoden in Afghanistan was toegenomen, 2011 was het dieptepunt tot nu toe. Volgens de VN waren er 3021 burgers gedood, 8 procent meer dan het jaar ervoor.
Op 6 februari gaf de ISAF commandant, John R. Allen, een persconferentie. Hij omarmde het VN rapport dat volgens hem aangaf dat er sprake was van een vermindering van het aantal burger doden in Afghanistan. Iedere Afghaanse burger moet weten dat de ISAF er alles aan doet om het aantal slachtoffers onder de Afghaanse bevolking te beperken. De cijfers zijn veelbelovend, maar er moet nog meer gebeuren, aldus Allen.
Zelfde planeet? Groen Links, iemand?

Klik hier om uw reactie toe te voegen