Skip to main content

De Brusselse Connectie (023)

17 januari 2017
Hits: 600

zondag 17 februari-2008
Het is waar. Deze serie is zo dood als een pier na een blikseminslag. Ging over Willem Matser. Een NATO-kolonel op hoog snuffelniveau, die avontuurlijk verworven poen belegde in voormalige Oostbloklanden. Hij liep tegen de olielamp in Roemenie, toen hij in samenwerking met een lokale speurneuzentopper en een louche industrieel naar wit riekende collaterals uit Colombia ter waarde van 300.000 dollar probeerde te embedden in de Roemeense economie.
Aan deze kant van het opgetrokken gordijn werkte hij samen met Pietro Fedino. Een Siciliaanse handelaar in ondeugende middelen die hier in Nederland op goede voet stond met Eutje Urka's outfit en contacten onderhield met de internationale meestervervalser Bali Menon. Als u toch niks te doen heeft: ga er eens lekker voor zitten, doe een bakkie en laat de story (weer) eens rustig voorbijrollen (1).
Goed, Willem ging heul effies achter het gaas (wegens valsheid in geschrifte!). En Pietro flink wat langer wegens een akkefietje in de snuifsfeer. Maar het feit, dat bij deze geraffineerde witwas- cq. drugsaffaire driftig gebruik werd gemaakt van de facilitaire snuisterijen van Jaap de Hoep's bedoening in Brussel bleef onbesproken. Was Willem de traditionele lone nut of was er meer tussen de Brusselse hemel en aarde? Er was meer.
Toen Sibel Edmonds kort na het optreden van Captain Caveman's Flying Circus op Manhattan toetrad tot het gilde van FBI-vertalers maakte ze kennis met collega Melek Can. Een Turkse die getrouwd bleek te zijn met ene Douglas Dickerson. Een majoor bij de Amerikaanse luchtmacht en voormalig militair attache in Ankara. Al heel snel maakte het echtpaar zijn opwachting bij Sibel thuis. In wezen alleen maar om haar over te halen lid te worden van de American Turkish Council (ATC). Was goed voor haar carriere. Maar Sibel zag dat niet zo zitten. Omdat ze toen al in de smiezen had dat collega Melek bewust allerlei uiterst kwalijke informatie liet verdwijnen of naar iets onbeduidends transformeerde. Informatie die betrekking had op de slinkse activiteiten van de ATC binnen een netwerk dat ook hoge Amerikaanse, Israelische en Pakistaanse mieters herbergde. Sibel rook een rat. Wat heet. Een nest vol ratten Zij lichtte haar superieuren in. Zoals het hoort. Maar het hielp geen hol. Integendeel, zij kreeg de zak en een gagorder voor haar mik. Een formidabel schandaal was geboren (2).
Wat gebeurde er ondertussen met de Dickersons na de eerste revelaties van Sibel in de pers? Die namen stilletjes de kuierlatten. Naar Brussel, waar ze een gezellige functie kregen bij ... de NATO. Zielig? Nou, ze zaten daar niet alleen. Volgens de wegens drugshandel for life in een Nederlandse kruipruimte gepropte Koerdische zakenpief Huseyin Baybasin had hij bij zijn avontuurlijke praktijken niet alleen steun ontvangen van Turkse ambassade- en consulatenknuppels, maar ook van Turkse legerofficieren die waren gedetacheerd bij de NATO in Brussel !!!!. Is dat spannend of is dat spannend? Gevoegd bij het feit, dat de NATO in Afghanistan de productie van hero in ere heeft hersteld en je zou bloosloos kunnen zeggen dat de NATO als cover dient voor een criminele organisatie. Zou Jaap zoiets nou weten? En zo ja, zou hij meesmikkelen? Stay tuned.

1. Ga voor deze serie naar onze Followup-site.
2. Zie de serie Cold Turkey.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
17 januari 2017
De Brusselse Connectie