Tussen premies en piraten (103)

24 april 2015
Hits: 752

dinsdag 15 april-2014
Het spel is weer op de wagen. Naar aanleiding van onze vorige bijdrage over het voorlopig getuigenverhoor inzake de ongeregeldheden in de wedstrijd ASR – PSL, kroop Marcel van Berg achter zijn digitale pianola. De voormalige roerganger van Hestia is behoorlijk pissed off. Hier komt zijn reactie:

“Ik denk dat ASR zich zo langzamerhand toch wel in een onmogelijke situatie brengt. Ten aanzien van hun leidinggevende liegt of Knoop onder ede of Beumer, maar ik denk toch echt die laatste. Volgens mij kunnen we Beumer dan ook voorzien van een aangifte meineed. Ten aanzien van Beijer liegen ze overigens allebei !!! Namelijk, vanaf het begin (2002) en in de tijd dat ik nog met de “heren” Beumer en Knoop contact had, hebben zij niet anders gedaan dan lopen leuren en schuiven met het dossier Beijer Adviesgroep. Ooit aangekocht door Jan Eichner voor ik meen ruim 12 miljoen euro (1). Sterker nog, er lag een fusiemodel met Hestia waarvan ongetwijfeld nog mails of stukken zijn en ook Jan Adriaanse (2) zou dit kunnen bevestigen. Er is zelfs een aanvang gemaakt met het overhevelen van portefeuilles. Die van Willem Nieuwenhuis als eerste (3). Dat liep niet zo goed af en Beumer ging met de “hoer van ASR” (pardon my French), zo noemde men Beijer destijds, naar de volgende partij.
Die volgende partij werd uiteindelijk Beukers cs. Zij hebben zich vervolgens vastgebeten in dit dossier en ik heb altijd het gevoel gehad dat zij Knoop en Beumer privé een stukje op weg hebben geholpen. Beumer heeft in de periode 2005 – 2007 nog chanterende pogingen in mijn richting ondernomen om de portefeuilles van toen Het Vermogenshuys over te hevelen naar de volmachten van Beijer, Houttuinen Assuradeuren. Toen ik de portefeuilles verkocht in 2008 zijn ze daar uiteindelijk toch terechtgekomen. En ook hier zou het mij weer niets verbazen als Knoop en Beumer weer de nodige centjes in privé hebben ontvangen. In die tijd werd namelijk alles doorgeschoven naar Beijer en Houttuinen. Later heette dit Het Assuradeurenhuys.
Ik wacht nog even de datum van het verhoor af en ga dan ook maar alsnog aangifte doen tegen ASR en ASAM en misschien wel tegen Jos Baeten, nu blijkt dat hij van alles op de hoogte is geweest
”.

Zijn wij nou in de war of heeft Marcel het hier inderdaad over corruptie? Dat wordt nog gezellig als vriend Baeten straks voor de kadi is geweest. Stay tuned.

(1) Zie voor Janus eerdere publicaties in deze serie
(2) Voor Adriaanse idem
(3) Voor Nieuwenhuis idem

Klik hier om uw reactie toe te voegen
24 april 2015
Aantal keren bekeken: 752
Tussen premies en piraten

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch