Tussen premies en piraten (055)

28 februari 2017
Hits: 577

woensdag 2 mei-2012
En jawel hoor. Zandzakken voor de deur. In de vorige aflevering gaf Jos Lindhout in reactie op dit verweerschrift van de ASR-bonzen al onder uit de zak, maar in onderstaande mail doet ie het nog eens dunnetjes over. Ditmaal punt voor punt. Komt ie.

"Onderstaand zal ik puntsgewijs commentaar geven mbt verweer van ASR:

 • (2) Lindhout is eigenaar geweest van PSL tot eind maart 2003, waarna Hestia de aandelen heeft overgenomen van JS Lindhout. Dit geschiedde op het hoofdkantoor van ASR waarbij Beumer (directeur ASAM NV) als woordvoerder de bespreking iz overname door Hestia leidde en Lindhout chanteerde om afstand te doen van zijn aandelen tbv Hestia. Hestia is 2 jaar na overname van de aandelen failliet verklaard, waarna gebleken is dat Hestia ook ten tijde van de overname reeds zwaar gefinancierd was door ASR.
 • (3) Lindhout heeft zijn aandelen maart 2003 (!!) moeten verkopen. Lindhout heeft (na benaderd te zijn door Beumer ASR) eind 2004 begin 2005 biedingen gedaan op de aandelen van Hestia Insurance en finance Eindhoven, het voormalige PSL, en later op de portefeuille daar ook Martens (als voormalig aandeelhouder van Hestia) inmiddels beslag gelegd had op oa deze aandelen. Het bod was min. e 2.2 miljoen. Pas recent is ons duidelijk geworden (na informatie van van den Berg en curator) dat de portefeuille na faillissement verkocht is voor e 1.9 miljoen aan Buro Philip van den Hurk welk kantoor reeds zwaar gefinancierd was door ASR.
 • (5) ASR heeft eind oktober 2006 met ondergetekende een (summiere) schikking getroffen onder druk van een voorlopig getuigenverhoor. Voorafgaand aan deze schikking heeft men mij verzocht om vrijwaringen van personeel op te halen iz hun claims mbt de pensioenproblematiek. Dit is door mij geweigerd, maar men voelde ook toen waarschijnlijk reeds “nattigheid” iz vervolgprocedures van crediteuren w.o. personeel.
 • (6) Lindhout zelf heeft richting ASR maar 1 voorlopig getuigenverhoor geëntameerd nl najaar van 2006. Lindhout is zelf geen partij geweest in andere procedures w.o. personeel mbt niet afgedragen pensioenpremies anders dan als getuige! In 2009 heeft Banning samen met Berk en PSL Capelle een kort geding procedure aangespannen richting ASR. Ook hierin was Lindhout geen (proces)partij! Lindhout is wel adviseur van PSL Capelle BV. Enige maanden geleden is Lindhout door de RC uitgenodigd zijn visie te geven op de oorzaken/achtergronden van het faillissement. Dit nav de openbaring van (nieuwe) feiten van voormalig bestuurder Hestia de heer M. van den Berg. Zie hiervoor oa de door hem geopenbaarde bijzondere overeenkomsten gesloten direct na faillissement waarin ook ASR een bijzondere rol vervulde.
 • (7) Nonsens, ik ben benaderd en heb mijn mening gegeven mede als reaktie op de onterechte aantijgingen van ASR. Overigens is Marcel van den Berg (zoals ook ASR maar heel goed weet !!) degene geweest welke met de publicitair echt spraakmakende zaken gekomen is zoals oa openbaring zwartboek Beumer alsmede de geheime overeenkomsten etc.Juist deze nieuwe feiten vormen oa aanleiding voor crediteuren voor dit voorlopig getuigenverhoor. Om schijnbaar hen moverende redenen gaat ASR volledig voorbij aan de “inbreng” van de heer Marcel van den Berg ...!
 • (8) Lindhout heeft als adviseur van PSL Capelle BV inderdaad bij herhaling emails gezonden en bij herhaling aangedrongen tot een faire dialoog te komen mede nav de nieuw geopenbaarde feiten. PSL Capelle BV dreigde immers failliet te gaan, totaal buiten hun schuld, als gevolg van het handelen mede van ASR. Tevens is bij herhaling gebleken dat Lindhout bij herhaling door ASR in discrediet gebracht is, ook na de schikking waarin ook hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt waren.
 • (10) de heer van Gerwen is gehoord als getuige in het door het personeel aangespannen voorlopig getuigenverhoor!
 • (12) Bullshit !!
 • (16) Hoe ziek kun je zijn ??
 • (17) ASR is ook in verleden wel degelijk door advocaat van PSL Capelle reeds aansprakelijk gesteld. Deze aansprakelijkheid is door ASR verworpen. Lindhout heeft geen rechtszaken aangespannen richting ASR anders dan een (1) voorlopig getuigenverhoor waarbij de nadruk lag op de omstandigheden van de toenmalige (af)gedwongen verkoop aan Hestia.
 • (18) niet correct ! DTC Beheer BV is de holding boven PSL Capelle BV en was in 1e instantie (ten onrechte) inderdaad procespartij. Door deze vormfout heeft men zich tijdelijk teruggetrokken in de (kort geding) procedure met Banning en Berk om zich evt later weer als PSL Capelle te laten invoegen.
 • (19) Tal van nieuwe en zeer relevante feiten zijn oa dmv de medewerking dmv verklaringen van voormalig bestuurder Hestia de heer M. van den Berg recentelijk aan het licht gekomen. Deze nieuwe feiten zijn dusdanig relevant cq opzienbarend dat ook de RC iz aanleiding faillissement, alsmede specifiek de rol van ASR hierin, inmiddels meer dan geinteresseerd geraakt iz de omstandigheden welke aanleiding gaven tot faillissement.
 • (20 tm 29) nieuwe informatie is opgedoken dmv verklaringen van oa Marcel van den Berg. Zie oa de geheime overeenkomst gesloten 1 week na faillissement waardoor crediteuren ernstig beperkt worden in hun verhaalsmogelijkheden. Zeer recent is pas geopenbaard hetgeen de portefeuilles opgeleverd hebben waarbij ook de RC zeer verbaasd reageerde mbt de biedingen van Lindhout (waar zij niet van op de hoogte was). Ook Marcel van den Berg heeft bij herhaling nadrukkelijk verklaard dat hem deze informatie door ASR hem opzettelijk onthouden is en derhalve een faillissement voorkomen had kunnen worden. Tevens stelt van den Berg nadrukkelijk, oa in zijn verklaring in voorlopig getuigenverhoor iz pensioenen, dat hij nooit op de hoogte geweest is dat Eichner samen met koper Buro Philip van den Hurk, reeds eind 2004 crediteuren aangeschreven hebben met het verzoek om genoegen te nemen met een min. bedrag mbt hun vordering(en).
  Bovendien heeft ook voormalig bestuurder en mede eigenaar A.Martens, welke op last van ASR zijn aandelen in 2004 moest inleveren, dat zij ASR, onder dwang en bij voorrang op andere crediteuren , moesten betalen. De dwang bestond uit het feit dat anders ASR “de stekker” uit Hestia zou trekken en men Hestia failliet zou laten gaan. Het handelen van Eichner voor faillissement is derhalve in deze wel degelijk belangwekkend. Van Ek was tot 1-1-2006 CEO van Fortis ASR en als zodanig leidinggevend. En tevens op de hoogte daar hij het door van den Berg opgestelde zwartboek over de praktijken van Beumer ongeopend retourneerde aan van den Berg. Beumer heeft altijd verklaard dat de RvB incl de hoogste bazen binnen ASR (dus ook Jos Baeten als opvolger van van Ek) altijd op de hoogte waren en zij zijn beleid ondersteunden cq hiervoor van hen goedkeuring kreeg mbt zijn handelen.
 • (30) Dit zal een getuigenverhoor dan wel uitwijzen !
 • (31) Deze wetenschap had Lindhout inderdaad als adviseur van PSL Capelle ! Lindhout heeft altijd getracht als adviseur van PSL Capelle een faire dialoog tot stand te brengen, waardoor juridische procedures alsmede een dreigend faillissement voor PSL Capelle voorkomen konden worden.
 • (32) crediteuren zijn ernstig benadeeld door het handelen van ASR waarbij tal van relevante feiten pas zeer recentelijk aan het licht gekomen zijn.
 • (36) Eichner : nieuwe feiten waarin opheldering gevraagd gaat worden iz zijn rol hierin w.o. zijn rol cq kontakten met Buro Philip van de Hurk eind 2004 en voor faillissement. Zie ook verklaring van den Berg iz voorlopig getuigenverhoor pensioenen. Van Ek en Baeten zijn volgens zeggen Beumer altijd volledig op de hoogte geweest cq accordeerden zijn beleid.
 • (37) nieuwe feiten iz rol Eichner ! Belastende verklaringen van van de Berg iz de rol van Eichner!
 • (38 + 39) zij waren eindverantwoordelijken !!!!


Algemeen:

 • 24 uur voor zitting pas verweerschrift!
 • Lindhout is geen procespartij
 • Dit voorlopig getuigen verhoor is een logisch gevolg mbt de ingezette (en afgewezen) kort geding procedure richting ASR.
 • Iz publiciteit heeft Marcel van de Berg als spijtoptant dmv openbaring overeenkomsten, nieuwe feiten en zwartboek over Beumer de meeste en concrete “input” geleverd aan een journalist.
 • Schijnbaar zit men “erg in de maag” met de getuigenis van Eric van Gerwen cq Berk. Dit gaat zover dat men zelfs totaal ten onrechte zijn integriteit ter discussie stelt. Tendentieus en zielig!
 • In dit verweerschrift worden tal van zaken/feiten, gemakkelijk aantoonbaar, op niet correcte cq tendentieuze wijze, weergegeven.
 • ASR zou blij moeten zijn om de “onterechte” verdenkingen eindelijk eens te kunnen weerleggen en (publicitair) af te kunnen rekenen met de veroorzakers...
 • Men gaat volledig voorbij aan de rol van Marcel van de Berg welke dmv zijn verklaringen van recente datum, alsmede aanvullende en relevante informatie, veel duidelijkheid geschapen heeft.
 • Mbt de produkties iz het voorlopig getuigenverhoor ,bt pensioenproblematiek, ontbreken de (voor ASR belastende) verklaringen van van de Berg en Martens !!!! Oa Martens heeft onder ede onverholen verklaard dat het totale financiele beleid binnen Hestia gedicteerd werd door ASR en ASR altijd voorrang genoot tov andere crediteuren bij betalingen. Zo ook bv bij het afdragen van de pensioenpremies tbv personeel

".

Koekje erbij? En nou maar hopen dat die lummels in Utrecht eindelijk begrijpen dat het menens is. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Aantal keren bekeken: 577
Tussen premies en piraten

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch