Cold Turkey (038)

zondag 6 januari-2008
Wij hebben in deze serie al eerder verband gelegd tussen de lotgevallen van de in een Nederlandse kruipruimte gemanouvreerde Koerdische zakenpief Huseyin Baybasin en die van de met een "gagorder" tot zwijgen gebrachte Amerikaanse vertaalster Sybel Edmonds.
Huseyin dreigde alteveel narigheid te spuien over de innige banden tussen de Turkse onderwereld en de top van de bovenwereld, inclusief de overheid en het leger. En niet te vergeten de kwalijke invloed die deze kongsie uitoefende in de westerse wereld (1).
Sybel Edmonds stond te trappelen om uit de doeken te doen welke perfide rol de Turken speelden bij de wereldwijde handel in ondeugende middelen, wapens en andere leuke commodities, bij het witwassen van de revenuen en bij het verkwanselen van een scala aan geheime documentatie. In samenwerking met hoge mieters binnen de Amerikaanse overheid en Amerikaanse en Israelische rubberzolen.
Naar aanleiding van een artikel van een maand geleden, waarin een lid van de Bin-club verklaarde dat hij een paar leden van het Flying Circus in Turkije had getraind, zocht Sibel contact met de Britse Sunday Times. En deed een boekje open. Zo verklaarde zij dat een topper bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Turkse speurneuzen assisteerde bij de jacht op staatsgeheime informatie over nucleair en conventioneel wapentuig. In veel gevallen ten behoeve van neuzenorganisaties uit middenoostelijke buurlanden, die niet zo makkelijk entree hadden in de States. Niks voor niks uiteraard en de poen die de BUZA-bons kreeg voor zijn assistentie werd door een Turkse diplomaat via de American Turkish Council naar hem overgeheveld.
Overigens was hij niet de enige druiloor bij de Amerikaanse overheid, die zich aan deze praktijken schuldig maakte. Er waren er meer en de FBI had ze in het snotje, maar mocht van hogerhand niet echt doortasten. Wat zou kunnen betekenen dat hogerhand op de hoogte was en er geen bezwaar tegen had. Om de Turkse NATO-partner niet in het harnas te jagen.
Volgens Edmonds is langs deze Turkse weg de nucleaire kennis weggelekt, die later door de oud-FDO medewerker Abdul Qadeer Khan verpatst werd aan alleraardigste landen als Noord-Korea, Libie en Iran. Leg dat maar eens uit aan je kinderen. Stay tuned.

Cold Turkey

  • Hits: 364
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch