El Boeffi en de kadi, het tweede vervolg

Hits: 339

vrijdag 22 april-2011
De molens van Justitie worden gesmeerd met Zwarte Kip. Vandaar dat ze zo langzaam draaien. Om de draad weer op te pakken is een kort résumé misschien niet overbodig.
Het gaat om een dokter in het Utrechtse die ooit verkeerde medicijnen zou hebben voorgeschreven aan de zoon van een Marokkaans powerhouse, die wij El Boeffi hebben gedoopt. Junior zou daardoor zo in de war zijn geraakt, dat ie zijn studie economie op zijn magrehbuik kon schrijven en zelfs in een draaideur terecht dreigde te komen. Het bewijs werd bij elkaar gehouden met paperclips en elastiekjes en verspreidde bovendien een vals geurtje. De zaak kwam voor de kadi en in eerste instantie leek er voor dokje geen CO-tweetje aan de lucht. Maar El Boeffi trok aan wat touwtjes en de kadi werd vervangen door een collega. Die zag de zaak heel anders en dokje laadde een zeperd. In de vorm van een schadevergoeding die hem zou noodzaken na betaling daarvan achter een pet plaats te nemen in de hoop dat er een goeie gever voorbijkomt.
Uiteraard ging dokje in de tegenaanval. Ondermeer door in Utrecht aangifte te doen van chantage cq. afpersing en oplichting. Wat denk je? Weer een zeperd. Kreeg ie een missive dat zijn aangifte was doorgetrokken. Was afkomstig van ene J.J.C. van Straten. Een recherchesmurf uit Zeist (!) die zich voor deze gelegenheid in een jurk van hulpofficier van Justitie had gehesen.
De dokter was not amused en liet dat ook stevig weten (1). Hij kon overigens wel met zijn plas naar het OM in Utrecht en dat deed hij dan ook. Schriftelijk. Daar kreeg hij dit antwoord op. Merkwaardig, want Van Straten trad op als hulpofficier van Justitie maar is nu ineens een doodgewone recherchesmurf. Hoe dit ook zij, dokje's klacht is inmiddels wel in behandeling genomen. Dus misschien kan hij alsnog aangifte doen.
Ondertussen zou El Boeffi senior naar Marokko zijn vertrokken. Naar verluidt in verband met het beheer van zijn vastgoed aldaar. En junior zoeft rond in de Utrechtse beemden en velden in zijn economisch verantwoorde Mercedes-taxi.
Niet te versmaden in dit verhaal is overigens voornoemde kadiwissel. Zoals eerder al aangestipt was de vervangkadi een mevrouw met een speciale band met de RABO-bank. Samen met haar vlam, die ook zijn boterhammetje verdient bij Justitie (2). Het gaat om mr. J.M. Eelkema. Haar vlam? Mr. F.A.M. Bakker. Hij gaat fijn. Stay tuned.

(1). Zie onze berichtgeving van 14 februari 2011.
(2). Zie "De kadi en de RABO" dd. 11 februari 2011.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 339

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch