Skip to main content

Letselschade (010)

28 februari 2017

zaterdag 22 oktober-2011
De strijd die is ontstaan rond de aandelen cq. de in de pijplijn zittende meloenen bij EMC tussen CEO Koenraad Kunnen, de aartsvader van de cTreatment, en zijn belagers neemt ongekende proporties aan. Vandaag legden wij de hand op een mail van Koenraad, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Komt ie:

Aan u allen, mijn vrienden en aandeelhouders (en tevens aan dat soort mensen, waar wij geen woorden voor hebben)

Van de heer Koenraad Kunnen, kreeg Raf De Jongh meer dan 2, 3 MIO aandelen in pand, zonder deze ooit te betalen... omdat de heer Kunnen tweemaal beschoten was en uit voorzichtigheid en liefde voor u allen de continuïteit bij een plots overlijden door een aanslag van het bedrijf wilde garanderen.

U verstaat dat u, die voor uw aandelen wel betaalde, de heer Raf de Jongh even moet overtuigen deze in pand gegeven aandelen terug op de naam van de heer Kunnen te laten zetten. En dit voor maandag 24 oktober 2011 16.00h.
Met bevestiging per mail aan u allen.

Hetzelfde geldt voor de 250.000 aandelen die Erik V. in pand kreeg en de door de heer Kunnen betaalde extra aandelen voor de kapitaals verhoging. De heer V. smeekte de heer Kunnen om deze voorlopige-in-pandgeving, omdat hij als arme man zonder enig bezit van waarde geen S-leden kon overtuigen om te investeren in EMC Medical Instruments NV.

Voor de nooit betaalde aandelen van Miel K., Geert Doumen, Stijn Dirkx, John Parein, Jef Dockx, Natalie Opitz, de persoonlijke en bedrijfsschade door de Groep Dewolf vragen wij totale en onmiddellijke teruggave en bevestiging hiervan met kopij aan uw allen.

Op deze wijze scheiden wij het kaf van het koren.
Blijkbaar is er in de Raad Van Bestuur op dit ogenblik 1 correct lid.

Met name Koenraad Kunnen.


Wij kunnen dit natuurlijk ook nu al in de Pers verkondigen... maar dan zullen deze slechte onbeschofte, voor EMC schadelijke, lage en ondankbare individuen gaan roepen dat de Groep De Waarheid Bewaren, de "company damaged". De enigen die hieraan het schade toebrengen zijn, zijn bij deze gekend. Dankzij onze medewerker Gunther Cloosen, die onder druk een mailtje schreef, hebben wij moeten antwoorden op de kleuterstreken van enkelingen.
"Mamaatje die zal kijven, Papaatje die zal slaan" Het zal aan u zijn op de vergadering om uit te maken wie de stoute kleutertjes zijn en wie de rol van mama of papa zal spelen.

Op het vlak van zot zijn hebben ze altijd gelijk gehad. De heer Kunnen is zo zot als de droom om vele lijdende mensen het leven lichter te maken en tegelijkertijd om van jullie, aanvankelijk allemaal, gelukkige en rijke vrienden te maken.
Want dankzij mijn werk en denken, dag en nacht bijna, en bijna zonder vrije tijd voor mijn kinderen... en jullie vertrouwen en inbreng is EMC een wonder geworden.

Laten wij onze dromen kapot maken door dit domme, "goud" koortsige clubje?

U mag dus zelf even berekenen met de hulp van Erik V. en Els Dewolf hoeveel over de 50 procent van EMC van de heer Kunnen is.
Dat zal zeker worden besproken bij uw bijeenkomst van, was het 3 november 2011?

Dat dit een Bijzonder Bijzondere Vergadering zal zijn staat bij deze als een PAAL boven water.
De heer Kunnen wenst u allen een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

Namens het EMC team, dat in Duitsland aan het werk is voor jullie allen!
(met uitzondering van de rioolratten).
(Geert, de heer Kunnen wacht nog steeds op het geschenk van zijn vrienden... de muziek en de installatie. graag vandaag nog het hele pakket)


P.S. Erik V., de heer Kunnen zou graag willen weten waarom zijn facturen niet worden betaald, al maanden... terwijl u uzelf (met nep-documenten van fictieve RVB's... dat is bankfraude!) en uw vriendjes rijkelijk hebt betaald. De betalingen, de volmachten, de bankkaarten, mijn telefoonnummers, mijn mailadressen terug in functie of er zwaait echt wat.

Wij kregen massa's bewijzen van verdubbelingen van facturen.
Sommige daarvan zijn zeker terecht, sommige zijn ronduit schandalig.
U brengt EMC in grote financiële problemen. De banken weten ondertussen, dat uw bende rioolratten op tafel danst terwijl de CEO en zijn team de gemaakte afspraken met S&N en de aangekondigde studies UITVOERT.
Weliswaar terwijl hij herstelt van vergiftiging door zijn vrouw in samenwerking met Raf de Jongh, die (een deel) van de voorschriften leverde voor zo'n pak amfetamines genoeg om een olifant naar de maan te laten springen.
Inwonend en steeds angstig. Uw wanen ooit een een nazi geweest te zijn... zeggen gewone mensen genoeg. U waant zich Mengele...

U legt best uw lidkaart en uw riziv kaartje aan de deur, de Orde der Geneesheren, komt dit volgende week ophalen,misschien al maandag. De politie doet de rest. Gewoon meegaan Rattejongh.

Wat uw kinderen gaan doen... uw voorbeeld volgen of niet... later?

U belast ze met iets dat bijna ondraaglijk is.
Uw collocatiepoging en uw extra aanslag in samenwerking met de politie agenten Jansen, Bam(p)s en Stockmans zijn mislukt. U zoekt in de toekomst beter een vrouw zonder een beetje geweten. Haar hysterische aanval verplichtte me de geschrokken kinderen naar de cinema mee te nemen. Voor wat afleiding... dat u me die avond met de dood bedreigde heeft me laten beslissen NIET naar huis te gaan. Daarbij kwam dat mijn vrouw loog, ze was niet thuis! Thuis nam niemand de telefoon op. Ze zat bij exact dezelfde mensen, namelijk Nicole Gebelen en Frank Hulshof... te wachten op een paar knallen. Net zoals op 11 juli 2009 toen ik beschoten werd en agentje Peter Jansen me de kogels in de hand wilde geven, ik weigerde. Nietwaar Els... Wat ontbreekt er in dat dossier? Juist een kruitspooronderzoek. Jansen redeneerde als de dader. Hij wist dat ik niet geschoten had. Dus deed hij ook geen kruitsporentest. Grote fouten van de politie van Maaseik.


En er is nog meer op komst. Dit kan je nauwelijks nog een koude oorlog noemen.
Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017